تاثیر ویتامین D و فعالیت فیزیکی بر افسردگی زنان چاق ایرانی

تاثیر ویتامین D و فعالیت فیزیکی بر افسردگی زنان چاق ایرانی
بررسی هایی که توسط محققان دانشگاه امام خمینی قزوین انجام شد نشان داد مصرف ویتامین D و فعالیت فیزیکی می تواند از میزان افسردگی زنان چاق  ایرانی بکاهد.

آمارها نشان می دهد نرخ افسردگی و کمبود ویتامین D در بین ایرانیان بویژه در زنان دارای اضافه وزن بسیار زیاد است و این موضوع بطور ویژه باید مورد توجه و تفحص قرار گیرد.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان انجام شد، تاثیر مصرف مکمل های ویتامین D و فعالیت فیزیکی، به دو صورت داخل منزل و بیرون منزل، بر روی علائم افسردگی در زنان چاق ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

این بررسی بر روی 75 زن با میانگین سنی 43 سال و شاخص توده بدنی در محدوده 30-35 انجام شد. این زنان براساس داشتن فعالیت فیزیکی داخل یا بیرون منزل و مصرف کردن یا نکردن مکمل های ویتامین D به 4 گروه تقسیم شدند.

مصرف ویتامین D در این افراد با دوز 2000 واحد بین المللی در روز و به مدت 12 هفته انجام شد. علائم افسردگی نیز قبل و بعد از دوره درمان توسط روشهای معتبر سنجش شد. فعالیت فیزیکی نیز شامل گرم کردن، تردمیل خانگی یا پیاده روی بیرون از خانه و سرد کردن بود که 4 بار در هفته و به مدت 3 ماه انجام شد.

نتایج بدست آمده نشان داد در گروهی که ویتامین D مصرف کرده و فعالیت فیزیکی بیرون از منزل داشته اند سطح افسردگی از شدید به ملایم کاهش پیدا کرده  و در نمره افسردگی آنها 50 درصد بهبود مشاهده شده بود.

همچنین در گروههای دیگر نیز با مصرف ویتامین D و انجام فعالیت فیزیکی بهبود مناسبی در علائم افسردگی بدست آمده بود.

این نتایج نشان می دهد زنان ایرانی می توانند با پیشگیری از کمبود ویتامین D و یا مصرف مکمل های ویتامین D و همچنین انجام فعالیت های فیزیکی از عوارض ناشی از چاقی خود همچون افسردگی کم کنند.

نتایج این تحقیق در انتهای سال 2017 در مجله Asian Journal of Sports Medicine منتشر شده است.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

The Effect of Vitamin D supplement and Indoor Vs Outdoor Physical Activity on Depression of Obese Depressed Women

Asian Journal of Sports Medicine: September 2017, 8 (3); e13311.

http://asjsm.com/en/articles/13311.html..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصوربسته های ویژه خبری را دنبال کنید : ویتامین دی افسردگی چاقی

پیشنهاد خواندنی

files-news-شارژ[6f468d049c59af5933dc63325dacf37c].jpg مشاهده
آیا مولتی ویتامین ها، انرژی بخش هستند؟