مقایسه کارایی گیاه توت مار و عصاره گل مغربی در درمان گرگرفتگی یائسگی

مقایسه کارایی گیاه توت مار و عصاره گل مغربی در درمان گرگرفتگی یائسگی
گرگرفتگی به عنوان یکی از شایع ترین علائم یائسگی در زنان در نظر گرفته می شود و تا حد زیادی کیفیت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار  می دهد. استفاده از گیاهان دارویی یکی از روشهای مرسوم مورد استفاده برای کاهش علائم گرگرفتگی در دوران یائسگی است.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد، کارایی گیاه توت مار (Cimicifuga racemosa) و عصاره گل مغربی (evening primrose oil) در درمان علائم مرتبط با یائسگی در زنان یائسه ارزیابی و مقایسه شد.  

این مطالعه بر روی 80 زن یائسه که از گرگرفتگی رنج می بردند انجام شد. این زنان به دو گروه مساوی تقسیم شدند. یک گروه مکمل گیاه توت مار و گروه دیگر عصاره گل مغربی را به مدت 8 هفته مصرف کردند.

 شدت و تعداد گرگرفتگی و همچنین کیفیت زندگی این افراد در شروع و در زمانهای 1، 4 و 8 هفته پس از شروع  درمان با مکمل های گیاهی با استفاده از روش های معتبر اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد شدت گرگرفتگی در هر دو گروه و نیز تعداد گرگرفتگی در گروهی که مکمل توت مار مصرف کرده بودند در هفته هشتم نسبت به هفته اول به شکل قابل توجهی کاهش یافته بود. اما تعداد گرگرفتگی در گروهی که عصاره گل مغربی مصرف کرده بودند در هفته هشتم کاهش چشمگیری نداشت.

در مجموع نتایج بدست آمده نشان داد هم گیاه توت مار و هم گیاه گل مغربی در درمان گرگرفتگی و بهبود کیفیت زندگی در زنان یائسه کارایی خوبی دارند اما به نظر می رسد کارایی توت مار در این زمینه تا حدی بهتر از عصاره گل مغربی است.

نتایج این مطالعه در سال 2018 در مجله J Edu Health Promot  منتشر شده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

A comparative study on the effect of “black cohosh” and “evening primrose oil” on menopausal hot flashes

J Edu Health Promot 2018,  7:36

http://www.jehp.net/article.asp?issn=2277-9531;year=2018;volume=7;issue=1;spage=36;epage=36;aulast=Mehrpooya..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصوربسته های ویژه خبری را دنبال کنید : توت مار گل مغربی گیاهان دارویی یائسگی گر گرفتگی

پیشنهاد خواندنی

files-news-شارژ[6f468d049c59af5933dc63325dacf37c].jpg مشاهده
آیا مولتی ویتامین ها، انرژی بخش هستند؟