بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مکمل های ویتامین E و بیماری های قلبی عروقی

مکمل های ویتامین E و بیماری های قلبی عروقی
یافته های علمی در مورد تاثیر مکمل های ویتامین E بر بیماری های قلبی عروقی هنوز با چالش مواجه است و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

تاکنون آزمایش های علمی انجام شده از این فرضیه که مکمل های ویتامین E بیماری های قلبی عروقی را کاهش می دهند، حمایت نکرده اند.

با این وجود اخیرا محققان امریکایی این موضوع را بررسی کرده اند و تاثیر کیفیت رژیم غذایی و مصرف ویتامین E را بر شیوع خطر بیماری های قبلی عروقی در افرادی که از نظر فیزیکی سالم بودند، بررسی کردند.

این مطالعه بر روی 14641 مرد که در سن کمتر از 50 سال بودند انجام گرفت. این افراد با دوز 400 واحد بین المللی در روز مکمل آلفاتوکوفرول مصرف کردند. افراد مورد مطالعه همچنین یک پرسشنامه مفصل در مورد رژیم غذایی مصرفی و کیفیت آن را پر کردند.

نتایج بدست آمده پس از 8 سال پیگیری در این مطالعه بخوبی نشان داد که مصرف مکمل های ویتامین E می تواند کاهش 37-39 درصدی در خطرات قلبی عروقی در بین افراد مورد مطالعه نشان دهد.

همچنین بررسی های تلفیقی نشان داد مصرف رژیم غذایی مناسب و همچنین کیفیت خوب رژیم غذایی مصرفی نیز نمی تواند از تاثیرات مثبت مکمل های ویتامین E بر بیماری های قلبی عروقی یا سکته مغزی بکاهد.

این نتایج نشان می دهد حتی با مصرف رژیم غذایی مناسب نیز مصرف مکمل های ویتامین E می تواند باعث تاثیرات مثبتی در کاهش اختلالات قلبی عروقی شود.

البته محققان فوق اعتقاد داشتند یافته های آنها باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

این مطالعه در 20 مارس 2018 در مجله Circulation به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Vitamin E Supplementation and Cardiovascular Disease: Is There Effect Modification by Baseline Diet Quality and Vitamin E Intake?

Circulation, March 20, 2018, Volume 137, Issue Suppl 1, 2018;137:AP230.

http://circ.ahajournals.org/content/137/Suppl_1/AP230.short..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد