بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف ملاتونین می تواند استرس اکسیداتیو و خطرات کاردیومتابولیک را در بیماران دیابتی کم کند

تحقیقات نشان می دهد ملاتونین می تواند فوایدی برای افراد دیابتی که مبتلا به بیماری قلبی کرونری هستند داشته باشد. این فواید می تواند از طریق کاهش استرس اکسیداتیو و کاهش خطرات کاردیومتابولیک باشد.

این موضوع اخیرا در مطالعه ای که توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد مورد بررسی قرار گرفت.

این بررسی بر روی 60 فرد دیابتی مبتلا به بیماری قلبی کرونری انجام شد. این بیماران بطور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول روزانه 10 میلی گرم ملاتونین (بصورت دو کپسول ملاتونین 5 میلی گرمی) و گروه دوم دارونما به مدت 12 هفته مصرف کردند.

نتایج بدست آمده نشان داد در افرادی که ملاتونین مصرف کرده اند سطح گلوتاتیون پلاسما و نیتریک اکسید در مقایسه با گروه دارونما بطور چشمگیری افزایش داشته است. همچنین در این افراد کاهش چشمگیری در مقدار مالونودی آلدهید،پروتئین کربونیل و سطح پروتئین C-فعال در مقایسه با گروه دارونما مشاهده شد.

علاوه بر این مصرف ملاتونین در مقابل دارونما منجر به کاهش چشمگیر قند پلاسمای ناشتا، غلظت انسولین سرم، مقاومت در برابر انسولین و فشار خون سیستولی و دیاستولی شد.

این نتایج نشان می دهد که مصرف ملاتونین می تواند تاثیرات خوبی بر روی بهبود شرایط بیماران دیابتی مبتلا به بیماری کرونری داشته باشد.

نتایج این مطالعه در 12 دسامبر 2017 در مجله Clinical Nutrition منتشر شده است.

Melatonin administration lowers biomarkers of oxidative stress and cardio-metabolic risk in type 2 diabetic patients with coronary heart disease: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial

Clinical Nutrition, Available online 12 December 2017, In Press.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261561417314243#!

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد