بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ماست غنی شده از ویتامین D: روشی مقرون به صرفه برای پیشگیری از دیابت

یافته های جدید محققان ایرانی نشان می دهد مصرف ماست غنی شده از ویتامین D می تواند یک روش موثر و مقرون به صرفه برای پیشگیری از دیابت ارائه دهد.

ویتامین D نقشی بسیار حیاتی در ترشح انسولین و حساسیت به انسولین دارد، بنابراین می تواند اهمیت بسیار زیادی در پاتولوژی انواع دیابت ها داشته باشد.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد، تاثیر مصرف ماست غنی شده از ویتامین D و مکمل های خوراکی ویتامین D بر شاخص های افراد پیش دیابتی آزمایش شده و با یکدیگر مقایسه شد.

این بررسی بر روی 90 فرد پیش دیابتی انجام شد. این افراد به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول ماست غنی شده از ویتامین D مصرف کردند. گروه دوم ماست ساده مصرف کردند و گروه سوم مکمل های ویتامین D خوراکی مصرف کردند.

پارامترهای مورد نظر در ابتدای مطالعه و پس از اتمام دوره درمان اندازه گیری شد.

نتایج مشخص کرد مقادیر حاصل از تست تحمل گلوکز فقط در گروهی که ماست غنی  شده از ویتامین D مصرف کرده اند بطور چشمگیر کاهش داشته است.

همچنین میانگین انسولین سرم و شاخص مقاومت انسولین در دو گروهی که ماست غنی شده از ویتامین و ویتامین D خوراکی مصرف کردند بطور قابل توجه کاهش یافته بود.

نسبت دور کمر به ران و درصد چربی بدن نیز در دو گروهی که ماست غنی شده از ویتامین و مکمل ویتامین D خوراکی مصرف کردند بطور قابل توجه کاهش داشت.

این نتایج نشان می دهد استفاده از ماست غنی شده از ویتامین D می تواند نتایج امیدبخشی در بهبود پارامترهایی که از دیابت پیشگیری می کند داشته باشد و این بهبود درحد مصرف مکمل های ویتامین D خوراکی است.

براین اساس محققان پیشنهاد کردند مصرف ویتامین D می تواند روشی موثر برای پیشگیری از دیابت باشد.

نتایج این تحقیق در ابتدای سال 2018 در مجله Journal of Functional Foods  منتشر شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Fortified yogurt with vitamin D as a cost-effective food to prevent diabetes: A randomized double-blind clinical trial

Journal of Functional Foods, Volume 42, March 2018, Pages 137-145.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S175646461830001X#!..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد