بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین کمبود ویتامین D و عفونت دستگاه تنفسی تحتانی در کودکان

تحقیقات جدیدی که توسط محققان ایرانی انجام شد نشان می دهد نوزادانی که دچار عفونت دستگاه تنفسی تحتانی هستند دارای کمبود ویتامین D نیز هستند و ممکن است ارتباطی بین این دو اختلال وجود داشته باشد.

گزارشات متعددی وجود دارد که نشان می دهد ویتامین D نقشی حیاتی و در عین حال پیچیده در عملکرد سیستم ایمنی و تنظیم عملکرد آن دارد.

از سوی دیگر عوارض کمبود ملایم ویتامین D هنوز ناشناخته است و بیشتر مطالعات بر روی عوارض کمبود شدید ویتامین D متمرکز بوده است.

در این تحقیق، محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ارومیه غلظت 25-هیدروکسی ویتامین D سرم را در نوزادان غیرراشیتیسمی مبتلا به  عفونت دستگاه تنفسی تحتانی اندازه گیری کردند.

این اندازه گیری بر روی 40 نوزاد مبتلا به عفونت دستگاه تنفسی تحتانی انجام شد. 40 نوزاد سالم نیز به عنوان گروه کنترل مورد آزمایش قرار گرفتند.

نتایج بدست آمده نشان داد میانگین غلظت ویتامین D در نوزادان مبتلا به پنومونی 9/6 نانوگرم بر میلی لیتر و در گروه کنترل 14/7 نانوگرم بر میلی لیتر است.

کمبود ویتامین D در 37 نوزاد (92/5 درصد) مبتلا به عفونت دستگاه تنفسی تحتانی و در 26 نفر (65 درصد) از نوزادان گروه کنترل مشاهده شد. از سوی دیگر، در 36 نفر(90 درصد)  از مادران نوزادانی که مبتلا به عفونت بودند و 23 (57/5 درصد) نفر از مادران نوزادان گروه کنترل نیز کمبود ویتامین D وجود داشت.

این نتایج نشان می دهد نه تنها کمبود ویتامین D در بین کودکان و مادران ایرانی شایع است بلکه کمبود این ویتامین با عفونت دستگاه تنفسی تحتانی در نوزادان در ارتباط است.

براین اساس محققان پیشنهاد می کنند برای پیشگیری از عفونت های دستگاه تنفسی در کودکان، بهتر است وضعیت ویتامین D در مادران و نوزادان آنها کنترل و درمان شود.

نتایج این تحقیق در ابتدای سال 2018 در مجله Hong Kong Journal of Paediatrics
(New Series)  به چاپ رسیده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Vitamin D Deficiency and Lower Respiratory Tract Infections in Newborn Infants

HK J Paediatr (New Series) 2018;23:20-24

http://www.hkjpaed.org/details.asp?id=1158&show=1234..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/......


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد