بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز به عنوان نشانگری برای کمبود روی و منیزیم

محققان هندی در مطالعه ای جدید به ارتباط جالبی بین سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز در بدن با کمبود برخی ریزمغذی های مهم مثل روی و منیزیم پی بردند.

آلکالین فسفاتازها گروهی از هیدرولازها هستند که گروه فسفات را از برخی مولکولها مانند پروتئینها، نوکلئوتید ها و آلکالوئید ها برمیدارند. چون این آنزیمها در محیط قلیائی فعالترند بنام آلکالین فسفاتاز نامیده شده ‌اند.

فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز معمولا به عنوان نشانه ای برای عملکرد درست کبد و برای تشخیص افزایش فعالیت آن استفاده می شود. در مطالعات علمی توجه کمی بر روی شرایطی که باعث می شود فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز کاهش یابد، شده است.

ریزمغذی هایی همچون روی و منیزیم از دلایل مهم کاهش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز هستند.

اخیرا محققان هندی تلاش کردند تا ارتباط بین کمبود روی و منیزیم با کاهش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز را بررسی کرده و از آن به عنوان نشانه ای برای شروع مصرف مکمل های روی و منیزیم استفاده کنند.

برای این منظور آنها سطح روی و منیزیم را در 42 فردی که فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در آنها کم بود و 45 فرد سالم اندازه گیری کردند.

نتایج بدست آمده نشان داد کمبود روی و منیزیم به ترتبب در 52/38 درصد و 47/62 درصد از افرادی که فعالیت آنزیم فوق در آنها کم بود وجود دارد. اما این مقدار در گروه کنترل یعنی افراد سالم بسیار کمتر از این نرخ بود.

این مطالعه نشان داد ارتباط چشمگیری بین سطح ریزمغذی های روی و منیزیم و فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در بدن وجود دارد. بنابراین از این اختلالات می توان به عنوان روش تشخیصی برای یکدیگر استفاده کرد.

این شواهد می تواند به تشخیص بهتر کمبود ریزمغذی ها و تشخیص زمان مصرف مکمل ها کمک کند.

نتایج این تحقیق اخیرا در مجله Current Research in Nutrition and Food Science
  به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Low Alkaline Phosphatase (ALP) In Adult Population an Indicator of Zinc (Zn) and Magnesium (Mg) Deficiency

Ray C. S, Singh B, Jena I, Behera S, Ray S. Low Alkaline Phosphatase (ALP) In Adult Population an Indicator of Zinc (Zn) and Magnesium (Mg) Deficiency. Curr Res Nutr Food Sci 2017;5(3). http://www.foodandnutritionjournal.org/?p=4540

http://www.foodandnutritionjournal.org/volume5number3/low-alkaline-phosphatase-alp-in-adult-population-an-indicator-of-zinc-zn-and-magnesium-mg-deficiency/
..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________
پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد