بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین کمبود آهن و عفونت های باکتریایی

ارتباط بین کمبود آهن و عفونت های باکتریایی
کمبود آهن یک اختلال مهم در کمبود ریزمغذی در بدن بوده و اصلی ترین دلیل کم خونی در سرتاسر دنیاست. این کمبود یک دلیل شایع برای ابتلا به انواع بیماری هاست و 50 درصد از کم خونی در دنیا به دلیل آن است.

علائم کمبود آهن بسیار ظریف و غیرویژه هستند و شامل کم خونی شدید، خستگی، کاهش کارایی، اختلالات گوارشی و اختلالات ایمنی می باشد. بنابراین تمایز قائل شدن بین کمبود آهن و پارامترهای ایجادکننده عفونت موضوعی بسیار مهم است.

مطالعات جدید نشان می دهد کمبود آهن ممکن است بدن را در معرض عفونت های باکتریایی بیشتری قرار دهد.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان مصری انجام شد، ارتباط بین کمبود آهن و عفونت های باکتریایی ارزیابی شد.

آنها در این مطالعه مواردی همچون مکانیسم متابولیسم آهن در بدن، مشخصات کم خونی ناشی از کمبود آهن از جمله علائم، اپیدمیولوژی و سبب شناسی، مکانیسم میزبان در حین ابتلا به عفونت های باکتریایی و میزان در معرض عفونت باکتریایی بودن در افراد مبتلا به کم خونی ناشی از کمبود آهن را بررسی کردند.

این تحقیق اخیرا در مجله Egyptian Journal of Hospital Medicine به چاپ رسیده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Relation between Iron Deficiency and Susceptibility to Bacterial Infections

Egyptian Journal of Hospital Medicine . 2017, Vol. 69 Issue 5, p2469-2475. 7p

http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=16872002&AN=126622813&h=KPe%2FmOZhVE1aHlFJ8Dhh%2Fo9b10FgQiF4bBb8nn5qYpX7aEwmtAU2midmQBSGTt7aBV4KstDNEGsOdiaPtbS9MQ%3D%3D&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3Fdirect%3Dtrue%26profile%3Dehost%26scope%3Dsite%26authtype%3Dcrawler%26jrnl%3D16872002%26AN%3D126622813..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________
پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد