بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

خار مریم و بیماری های کبد: گذشته، حال، آینده

خار مریم و بیماری های کبد: گذشته، حال، آینده
خار مریم با نام علمی Silybum marianum که در ایران به نام ماری تیغال نیز شناخته می شود گیاهی سودمند با خواص دارویی متعدد است. به عنوان مثال اثرات ضددیابتی آن در مطالعات علمی بخوبی ثابت شده است.

خار مریم گیاهی است که بیشترین تحقیقات علمی در درمان بیماری های کبد با استفاده از داروهای گیاهی را به خود اختصاص داده است.

جزء فعال موجود در گیاه خار مریم عصاره ای چربی دوست است که از دانه های این گیاه استخراج می شود. این عصاره از سه ایزومر فلاوانولیگنان (سیلیبین، سیلیدیانین، سیلیکریستین) تشکیل شده است که به مجموعه آن سیلیمارین گفته می شود.

سیلیبین به عنوان یکی از این ایزومرها به عنوان جزئی که بیشترین فعالیت بیولوژیکی را دارد شناخته می شود و 50 تا 70 درصد از سیلیمارین را تشکیل می دهد.

سیلیمارین در تمام قسمت های گیاه خار مریم وجود دارد اما بیشتر آن در میوه و دانه های گیاه متمرکز شده است.

سیلیمارین به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل کرده و تولید رادیکال های آزاد و پراکسیداسیون چربی را کاهش می دهد. همچنین سیلیمارین دارای فعالیت آنتی فیبروتیک است و ممکن است از طریق پیشگیری از اتصال سموم به گیرنده های غشای سلولی هپاتوسیت به عنوان یک عامل مسدودکننده سموم عمل کند.

تحقیقات نشان داده اند که سیلیمارین می تواند از آسیب های کبدی ایجاد شده از منابع مختلف جلوگیری کند. سیلیمارین همچنین توانسته است آسیب های کبدی ناشی از مصرف الکل، هپاتیت حاد و مزمن ویروسی و بیماری های کبدی ناشی از توکسین را درمان کند.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Milk thistle in liver diseases: past, present, future.

Phytother Res. 2010 Oct;24(10):1423-32. doi: 10.1002/ptr.3207

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20564545..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد