بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر پارامترهای التهابی بر وضعیت آهن، روی، ویتامین A و سلنیوم در کودکان

تاثیر پارامترهای التهابی بر وضعیت آهن، روی، ویتامین A و سلنیوم در کودکان
التهاب یا عفونت یکی از مشکلات جدی سلامتی است که باعث ایجاد تداخل در نشانگرهای برخی از ریزمغذی ها در بدن می شود. التهاب باعث می شود وضعیت ریزمغذی ها و مرز کمبود آنها به درستی تشخیص داده نشود.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان انگلیسی انجام شد، وضعیت برخی ریزمغذی های مهم در کودکان اهل اندونزی در دو وضعیت لحاظ کردن شرایط التهابی و لحاظ نکردن آن اندازه گیری شده و با هم مقایسه شد.

این بررسی بر روی 230 کودک در سنین 6، 9 و 12 ماهگی انجام شد. وضعیت ریزمغذی های آهن، روی، ویتامین A و سلنیوم در آنها ارزیابی شد.

حدود 25 درصد از این کودکان در هر کدام از شرایط سنی مبتلا به التهاب بودند.

نتایج بدست آمده تایید کرد پارامترهای التهابی تاثیر بسیار زیادی در وضعیت نشانگرهای هر کدام از ریزمغذی های فوق دارد.

بر این اساس مشخص شد بدون در نظر گرفتن تاثیر پارامترهای التهابی، شیوع کمبود آهن در کودکان کمتر از مقدار تخمین زده شده و کمبود ویتامین A و روی بالاتر از مقدار تخمین زده شده، نشان  داده می شود. وضعیت سلنیوم چندان با پارامترهای التهابی تغییر نکرده بود.

این نتایج نشان می دهد قبل از هر گونه اقدام درمانی برای کمبود ریزمغذی ها در کودکان باید وضعیت ریزمغذی ها با لحاظ کردن پارامترهای التهابی به درستی تعیین شوند.

نتایج این تحقیق در تاریخ 30 نوامبر 2017 در مجله British Journal of Nutrition به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Iron, zinc, vitamin A and selenium status in a cohort of Indonesian infants after adjusting for inflammation using several different approaches

British Journal of Nutrition, Volume 118, Issue 10, 30 November, 2017 , pp. 830-839.

https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/iron-zinc-vitamin-a-and-selenium-status-in-a-cohort-of-indonesian-infants-after-adjusting-for-inflammation-using-several-different-approaches/A3632F5F465DAFEDC903392F97CCB82A..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد