بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف الکل و کمبود روی

 مصرف الکل و کمبود روی

محققان روسی در مطالعه ای جدید تاثیر مصرف الکل بر هموستازی روی را بررسی کردند تا عوارض منفی مصرف الکل را بر وضعیت روی آزمایش کنند.

در این مطالعه مروری آنها بررسی کاملی بر ارتباط بین متابولیسم روی و اختلالات ناشی از مصرف الکل از جمله اختلالات کبد، مغز، ریه و روده و همچنین ناهنجاری‌های جنینی ناشی از مصرف الکل داشتند.

بررسی های آنها نشان داد تاثیر منفی الکل بر حامل های روی منجر به کاهش سطح آن در کبد، مغز، ریه و روده می شود. 

کمبود روی در روده منجر به افزایش قابلیت نفوذپذیری روده شده و این قضیه در نهایت منجر به افزایش مسمومیت و عفونت های سیستماتیک می شود.

به طور مشابه، کمبود روی  در اپیتلیوم ریه و ماکروفاژهای آلوئولار باعث کاهش عملکرد ریه می شود که این قضیه می تواند منجر به سندرم تنفسی شود.

در نهایت، اختلالات روده و کبد ممکن است در آسیب مغزی ناشی از الکل نقش مهمی ایفا کند، که این قضیه نیز با افزایش سیگنال های ضد التهابی و تجمع متابولیت های نوروکسیک در ارتباط است.

همچنین محققان این فرضیه را نیز مطرح می کنند که کمبود روی ناشی از مصرف الکل می تواند باعث تداخل در عملکرد انتقال دهنده های عصبی شود.

تغییرات مشابهی ممکن است در پی ضعف در انتقال روی به جنین، کمبود روی در مادر و یا تداخل روی در  مادر، در جنین مشاهده شود، که منجر به سندرم جنینی الکلی می شود.

بنابراین کمبود روی ناشی از مصرف الکل می تواند باعث اختلالات متعددی شود. محققان پیشنهاد می دهند امروزه وضعیت روی می تواند به عنوان یک روش تشخیص برای اختلالات ناشی از مصرف الکل بکار گرفته شود. از سوی دیگر تنظیم وضعیت روی در بدن می تواند از این اختلالات پیشگیری کند.

این یافته ها در 24 نوامبر 2017 در مجله European Journal of Nutrition منتشر شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Zinc deficiency as a mediator of toxic effects of alcohol abuse

European Journal of Nutrition, First Online: 24 November 2017.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-017-1584-y ..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد