بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارزیابی کمبود آهن و مصرف ریزمغذی ها در کودکان متناسب با وزن آنها

ارزیابی کمبود آهن و مصرف ریزمغذی ها در کودکان متناسب با وزن آنها
محققان در مطالعه ای جدید تلاش کردند که ارتباط بین خطرات ناشی از کمبود آهن و وضعیت وزن بدن را در میان کودکان با وزن های مختلف ارزیابی کنند.

آنها این بررسی را بر روی 150 کودک سالم در سنین 6-59 ماهگی انجام دادند. این کودکان به سه گروه دارای وزن نرمال، دارای اضافه وزن و چاق تقسیم شدند.

شاخص توده بدنی و میزان مصرف ریزمغذی ها در این کودکان ارزیابی شد. پارامترهایی همچون میزان آهن سرم، فریتین سرم، ظرفیت کلی آهن متصل شده و میزان هموگلوبین نیز در این کودکان اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد میانگین غلظت آهن در سرم در کودکانی که وزن نرمال داشتند به مراتب بالاتر از کودکانی بود که اضافه وزن داشته یا چاق بودند.

میانگین غلظت ظرفیت کلی آهن متصل شده در کودکانی که وزن نرمال داشتند به مراتب کمتر از کودکانی بود که اضافه وزن داشته یا چاق بودند.

بررسی رژیم غذایی این کودکان نشان داد که مصرف روزانه چربی اشباع و قند در کودکان دارای اضافه وزن و چاق بسیار بالاتر از کودکان با وزن نرمال است. همچنین میزان مصرف آهن در کودکان دارای وزن نرمال کمتر از مصرف آن در کودکان چاق بود.

این نتایج نشان داد با وجود اینکه کودکان دارای وزن نرمال میزان مصرف آهن کمتری بطور روزانه دارند، اما کمبود آهن در آنها نسبت به کودکان چاق شیوع کمتری دارد.

بطور کلی این نتایج از این فرضیه حمایت می کند که با افزایش وزن در کودکان کمبود آهن در آنها شایع تر می شود.

نتایج این تحقیق در سال 2018 در مجله Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology به چاپ رسیده است.
.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Evaluation of Iron Deficiency and the Intake of Macro- and Micronutrients among Normal, Overweight, and Obese Children Under 5 Years in Amman

Iran J Ped Hematol Oncol. 2018, Vol 8. No 1, 21-36..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد