بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف مکمل های مولتی ویتامین/مینرال توسط افراد بزرگسال با نیازهای دارویی پیچیده

مصرف مکمل های مولتی ویتامین/مینرال توسط افراد بزرگسال با نیازهای دارویی پیچیده
مکمل های ویتامین و مواد معدنی برای دهه هاست که به طور فزاینده ای در دسترس هستند و استفاده از آنها همواره در حال افزایش است.

برخی محققان اعتقاد دارند افزایش در دسترس بودن این مکمل ها و استفاده از آنها در ترکیب با داروهای تجویزی ممکن است خطر برهمکنش های دارویی با  مواد مغذی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. این مسئله به خصوص در افرادی که از داروهای بیشتر استفاده می کنند ممکن است دیده شود.

محققان در مطالعه ای جالب میزان مصرف مکمل های مولتی ویتامین/مینرال را در افراد بزرگسال که دارای نیازهای دارویی پیچیده هستند ارزیابی کردند تا میزان تداخلات دارویی این مکمل ها در این افراد بررسی شود.

در این تحقیق 229 نفر از بیماران مسن با میانگین سنی 50 سال و بالاتر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج  بدست آمده نشان داد 76/9 درصد از افراد بررسی شده از بیش از یک مکمل ویتامین یا مینرال استفاده می کنند.

تعداد کل محصولات مصرف شده در این افراد (نسخه های خوراکی، محصولات بدون نسخه (OTC)، مکمل های غذایی) بین 1 تا 45 در روز با میانگین 9/8 بود. همچنین 43/2 درصد این افراد مکمل های خود را از بیش از یک منبع تامین می کردند.

براساس نتایج مشخص شد مصرف برخی ریز مغذی ها در این افراد بیش از سطح قابل تحمل آن ریزمغذی در بدن است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد مصرف مکمل های مولتی ویتامین/مینرال در افراد مسنی که نیاز دارویی پیچیده دارند بسیار شایع است اما در مورد مصرف آنها باید نظارت کافی وجود داشته باشد تا بیش از حد قابل تحمل از یک ریزمغذی مصرف نشود.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Vitamin and Mineral Supplement Use by Older Adults with Complex Medication Needs; Potential for Adverse Drug-Nutrient Interactions

http://hdl.handle.net/10388/8305, 2017-12-15


https://ecommons.usask.ca/handle/10388/8305..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/ منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد