بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

میزان مصرف و تاثیر مکمل های آهن در بیماران گوارشی

میزان مصرف و تاثیر مکمل های آهن در بیماران گوارشی
بیماران مبتلا به بیماری های دستگاه گوارش ممکن است  دچار کم خونی ناشی از  کمبود آهن (IDA) شوند که این مسئله موجب افزایش خطر بستری شدن و حضور مجدد در بیمارستان برای آنها می شود.


در  مطالعه ای که به تازگی توسط یک محقق انگلیسی انجام گرفت، اینکه آیا درمان خوراکی و داخل وریدی  آهن در بیماران مبتلا به دستگاه گوارش، بستری در بیمارستان با  میزان دریافت مراقبت مجدد مرتبط می باشد و یا خیر بررسی شده است.


این مطالعه بر روی بیمارانی انجام گرفت که به بیماری گوارشی و کم خونی ناشی از کمبود آهن مبتلا بوده به صورت سرپایی و یا بستری به بیمارستان مراجعه کرده بودند.


 افراد که طی 10 ماه گذشته مکمل های آهن خوراکی یا داخل وریدی دریافت کرده بودند در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند.


 نتایج نشان داد 80 درصد از این بیماران آهن خوراکی، 14٪ آهن داخل وریدی دریافت کرده و 6٪ هر دو را دریافت کرده بودند. همچنین مشخص شد 77 درصد از بیمارانی که آهن خوراکی دریافت کرده بودند و 34 درصد از بیمارانی که آهن داخل وریدی دریافت کرده اند مجددا به بیمارستان مراجعه کرده بودند.

نتایج نشان می داد طول دوره ی بستری در بیمارستان در دریافت کنندگان آهن وریدی کوتاه تر بوده است.

این مطالعه در تاریخ 15 دسامبر 2017 در مجله Plos one منتشر شد.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Treating iron deficiency in patients with gastrointestinal disease: Risk of re-attendance in secondary care


Plos One, Published: December 15, 2017. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189952http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0189952..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________
پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد