بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

درمان سرطان پانکراس با ویتامین C داخل وریدی

 درمان سرطان پانکراس با ویتامین C داخل وریدی

آدنوکارسینوم  مجرایی پانکراس (PDA) دارای پیش تشخیص نامنظمی است و اغلب در مرحله پیشرفته با چند گزینه درمانی محدود  تشخیص داده  می شود.

روش های درمان معمول کنونی برای آدنوکارسینوم  مجرایی پانکراس با عوارض مضر، کاهش کیفیت زندگی و بار مالی قابل توجهی همراه است.

در نتیجه، بعضی از بیماران پس از تشخیص آدنوکارسینوم  مجرایی پانکراس به عنوان یک گزینه جایگزین به درمان های یکپارچه پزشکی می پردازند.

استفاده از  اسید اسکوربیک داخل وریدی  یکی از این درمانهاست. استفاده از اسید اسکوربیک داخل وریدی برای سال های زیادی مورد تحسین قرار گرفته است.  اما اخیرا پژوهشهای دقیق علمی نشان داده است که غلظت خون هنگامی که اسید اسکوربیک به صورت تزریقی مصرف می شود در مقایسه با دوز خوراکی متفاوت است.  این تفاوت فارماکولوژیکی برای نقش آن در انکولوژی بسیار مهم است.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان امریکایی انجام شد،  استفاده از اسید اسکوربیک داخل وریدی  در بیمار مبتلا به  آدنوکارسینوم  مجرایی پانکراس مرحله ی چهارم  که تحت یک رژیم شیمی درمانی منحصر به فرد بود، مورد آزمایش قرار گرفت.  

این بیمار 4  سال با درمان منفرد  آدنوکارسینوم  مجرایی پانکراس پس از تشخیص زنده ماند.  

این مطالعه ی موردی نشان می دهد که احتمالا درمان آدنوکارسینوم  مجرایی پانکراس در کنار رژیم شیمی درمانی استاندارد می تواند در کنترل پیشرفت تومور موثر باشد.

تجربه بیمار ما با درمان  آدنوکارسینوم  مجرایی پانکراس باید همراه با تحقیقات دیگر در سلول ها، حیوانات و آزمایش های بالینی به منظور طراحی آزمایش های آینده در نظر گرفته شود.

این مطالعه در فوریه 2018 در مجله Anti cancer drugs   منتشر شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Treatment of pancreatic cancer with intravenous vitamin C: a case report


Anticancer Drugs. 2018 Feb 12. doi: 10.1097/CAD.0000000000000603. [Epub ahead of print]


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29438178..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد