بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا محتوای ویتامین A در شیر مادر برای نوزاد کافی است؟

آیا محتوای ویتامین A در شیر مادر برای نوزاد کافی است؟
تحقیقات جدید نشان می دهد در حدود نیمی از مادران شیرده، محتوای ویتامین A شیر آنها کمتر از نیاز کودکان به این ویتامین است.

ویتامین A یکی از مهمترین ویتامین های مورد نیاز برای نوزادان در جهت رشد و نمو آنهاست. برخی اعتقاد دارند ویتامین A مورد نیاز کودک از شیر مادر فراهم خواهد شد و نیاز به مکمل های جایگزین در این زمینه نمی باشد. اما تحقیقات علمی در برخی موارد خلاف این قضیه را نشان داده اند.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان آرژانتینی انجام شد، محتوای ویتامین A در شیر مادران اندازه گیری شده و بررسی شد که آیا مقدار آن مطابق با مقادیر توصیه شده هست یا خیر.

این نمونه ها از مادرانی که بین 30 تا 90 روز از دوران شیردهی آنها گذشته بود، گرفته شد. این بررسی بر روی 79 مادر انجام شد. غلظت ویتامین A در شیر آنها با استفاده از روش کروماتوگرافی اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد میانگین غلظت ویتامین A در نمونه های شیر این مادران 1/80 میکرومول بر لیتر و میانگین طول دوره شیردهی در آنان 57 روز بود.

هیچ ارتباطی بین طول دوره شیردهی و محتوای ویتامین A شیر مادران مشاهده نشد.

به عنوان مهمترین نتیجه این مطالعه مشخص شد که در نیمی از افراد مطالعه شده، محتوای ویتامین A در شیر مادر کمتر از مقادیر استاندارد توصیه شده مورد نیاز برای نوزادان است.

این مطالعه نشان می دهد ممکن است کمبود ویتامین A نوزادانی را که فقط از طریق شیر مادر این ویتامین دریافت می کنند را تهدید کند.

نتایج این مطالعه به تازگی در مجله Arch Argent Pediatr منتشر شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Referencej

Vitamin A content in mature breast milk and its adequacy to the nutritional recommendations for infants

Arch Argent Pediatr 2018;116(2):142-153

http://www.sap.org.ar/uploads/archivos/files_cb_matamoros_ing_9-2pdf_1518199115.pdf..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد