بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

افزایش کمبود آهن و کم خونی ناشی از کمبود آهن در کودکان مبتلا به کمبود روی

افزایش کمبود آهن و کم خونی ناشی از کمبود آهن در کودکان مبتلا به کمبود روی
در مطالعه ای جالب که اخیرا توسط محققان ترکیه ای انجام شد، آنها مشاهده کردند که کمبود آهن و کم خونی ناشی از کمبود آهن در کودکانی که مبتلا به کمبود روی هستند بیشتر است.

کمبود روی یکی از مهمترین موضوعات تهدیدکننده سلامتی در کشورهای در حال توسعه است. این کمبود در کودکان در سنین قبل از دبستان بسیار شایع تر است. بطور عمومی کمبود روی می تواند ناشی از مصرف کم روی یا وجود فیبرهایی در غذا باشد که به روی متصل می شوند و از جذب آن پیشگیری می کنند.

کمبود در برخی ریزمغذی های دیگر می تواند با کمبود روی همراه باشد. در این زمینه آهن یک ریزمغذی شناخته شده است و برخی شواهد نشان داده است که کمبود روی می تواند با کمبود آهن همراه باشد.

در مطالعه انجام شده، این موضوع در 560 کودک در سنین 6 ماهگی تا 16 سالگی بررسی شد. سطح روی با استفاده از نمونه موی آنها و همچنین سطح فریتین و آهن با استفاده از نمونه های خون آنها بطور همزمان اندازه گیری شد.

نتایج نشان داد 238 کودک دارای سطح روی کمتر از 100 میکروگرم بر گرم و 322 کودک دارای سطح روی بالاتر از 100 میکروگرم بر گرم هستند.

میانگین سطح فریتین در گروهی که کمبود روی داشتند 16/2 نانوگرم بر میلی لیتر و در گروهی که کمبود روی نداشتند 18/7 نانوگرم بر میلی لیتر بود.

کمبود آهن نیز در گروهی که کمبود روی داشتند (60/1 درصد) بیشتر از گروهی بود که کمبود روی نداشتند (50 درصد).

کم خونی ناشی از کمبود آهن نیز در گروهی که کمبود روی داشتند (20/2 درصد)  به مراتب بیشتر از گروهی بود که کمبود روی نداشتند (12/7 درصد).

این نتایج کاملا نشان می دهد که کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن در کودکان مبتلا به کمبود روی باید به شدت بیشتری کنترل شود.

نتایج این تحقیق در اوایل سال 2018 بصورت یک مقاله علمی منتشر شده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Increased Iron Deficiency and Iron Deficiency Anemia in Children with Zinc Deficiency

Eurasian J Med 2018; 50: 34-7

http://www.eajm.org/sayilar/207/buyuk/34-37.pdf..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد