بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

دریافت ویتامین B از رژیم غذایی و مکمل ها و خطر سرطان پستان در زنان

 دریافت ویتامین B از رژیم غذایی و مکمل ها و خطر سرطان پستان در زنان
مطالعات تجربی نشان می دهد که ویتامین B دارای یک اثر محافظتی بر ضد سرطان پستان است. با این حال، مطالعات اپیدمیولوژیک  در این زمینه بسیار محدود است به خصوص در مورد ویتامین B های غیر فولاتی.

علاوه بر این، تعداد کمی از این مطالعات شامل ارزیابی نقش مصرف مصرف مکمل در پیشگیری از سرطان پستان بوده اند.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان دانشگاه تگزاس امریکا انجام شد، ارتباط بین میزان مصرف ویتامین B ( از طریق رژیم غذایی، مکمل ها و به صورت  کلی) و خطر ابتلا به سرطان پستان ارزیابی شد.

 27853 زن 45 ساله و  بالاتر  در این مطالعه ی آینده نگر از سال 2009-2016 در یک دوره ی 4/2 سال مورد پیگیری قرار گرفتند.

 داده های رژیمی با استفاده از بررسی های 24 ساعته  جمع آوری گردید. یک پرسشنامه اختصاصی از میزان مصرف مکملهای غذایی در طی یک دوره 12 ماهه نیز طراحی شده و نتایج آن ارزیابی شد.

462 تشخیص سرطان پستان در افراد مطالعه شده مشاهده شد.

نتایج مشخص کرد که مصرف پیریدوکسین از طریق رژیم غذایی یا مکمل ها ارتباط معکوسی با خطر ابتلا به سرطان سینه دارد. همچنین مصرف کلی تیامین نیز به شکل مرزی ارتباط معکوس با خطر سرطان سینه داشت.

براساس نتایج بدست آمده، از نظر آماری ارتباط معنی داری  بین مصرف الکل و مصرف ویتامین B (تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، پانوتنیک اسید، پیریدوکسین، فولات و کوبالامین) وجود دارد.  نتایج نشان داد که با مصرف کم یا عدم مصرف الکل خطر ابتلا به سرطان پستان با مصرف ویتامین B کاهش می یابد، اما در افرادی که مصرف  زیاد دارند این قضیه مشاهده نمی شود.

این مطالعه   با ارزیابی کمی از مصرف انواع مکمل های ویتامین B، حداقل اثر محافظتی بالقوه پیریدوکسین و تیامین در ابتلا به سرطان پستان در زنان میانسال را نشان می دهد.

نتایج این مطالعه در فوریه 2018 در مجله Cancer Research منتشر شده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

B-vitamin intake from diet and supplements and breast cancer risk in middle-aged women: Results from the prospective NutriNet-Santé cohort

Cancer Research, DOI: 10.1158/1538-7445.SABCS17-P5-12-02 Published February 2018


http://cancerres.aacrjournals.org/content/78/4_Supplement/P5-12-02..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد