بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

محتوای فنول، تانین، ویتامین C و ویتامین E در گیاه کاهوی آبی

محتوای فنول، تانین، ویتامین C و ویتامین E در گیاه کاهوی آبی

کاهوی آبی با نام علمی Pistia stratiotes یک گیاه ماکروفی است که تقریبا در تمام آبراه های گرمسیری و بصورت شناور در سطح آب رشد می کند.

توزیع بومی این گیاه نا مشخص است اما نخستین بار در نیل و در نزدیکی دریاچه ویکتوریا در افریقا کشف شده است.

در مطالعه ای که اخیرا محققان اندونزیایی انجام دادند، آنها تلاش کردند که محتوای شیمیایی این گیاه را آنالیز کرده و به ریزمغذی ها و ویتامین های موجود در آن، که مخصوصا دارای خواص آنتی اکسیدانی باشند، پی ببرند.

نتایج بررسی های آنها نشان داد این گیاه غنی از ریزمغذی های بسیار مهمی است که دارای خواص آنتی اکسیدانی است.

آنها عصاره ای از برگ گیاه فوق را با استفاده از حلال های مختلف استخراج کرده و محتوای آن را با روش های معتبر ارزیابی کردند.

نتایج نشان داد این عصاره دارای مقدار بسیار زیادی از فنول ها و تانین هاست که ترکیباتی با خواص آنتی اکسیدانی هستند.


همچنان هر نمونه 100 گرمی از برگ این گیاه حاوی 0/52 میلی گرم ویتامین C و 3/36 میلی گرم ویتامین E بود.

این داده ها می تواند گیاه فوق را به عنوان یک آنتی کسیدان گیاهی جدید معرفی کند.

نتایج این تحقیق در تاریخ 6 نوامبر 2017 در مجله Orient J Chem  به چاپ رسیده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Isolation and Characterization of Phenolic Contents, Tannin, Vitamin C and E from Water Lettuce (Pistia stratiotes)

Orient J Chem 2017;33(6).

http://www.orientjchem.org/vol33no6/phenolic-contents-tannin-vitamin-c-and-vitamin-e-of-water-lettuce-pistia-stratiotes/..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد