بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مصرف دخانیات و سطح فولات بدن بر درمان سکته مغزی با فولیک اسید

تاثیر مصرف دخانیات و سطح فولات بدن بر درمان سکته مغزی با فولیک اسید
یافته های جدید محققان چینی نشان می دهد سطح فولات بدن و مصرف دخانیات بر خطر سکته مغزی و همچنین بر کارایی درمان سکته مغزی با فولیک اسید تاثیرگزار است.

در مطالعه ای که اخیرا منتشر شده است، آنها تلاش کردند تا تاثیر مکمل های فولیک اسید را در پیشگیری اولیه از سکته مغزی بررسی کرده و همچنین تاثیر سطح فولات بدن و مصرف دخانیات را بر روی این روش درمانی ارزیابی کنند.

این بررسی بر روی 8348 فرد واجد شرایط انجام شد. این افراد بطور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول روزانه 10 میلی گرم انالاپریل (enalapril) و 0/8  میلی گرم فولیک اسید مصرف کردند. گروه دوم روزانه تنها 10 میلی گرم انالاپریل مصرف کردند.

مدت زمان درمان میانگین افراد 4/5 سال بود.

نتایج بدست آمده نشان داد هم سطح اولیه فولات در بدن و هم مصرف دخانیات تاثیر بسزایی در کارایی درمانی فولیک اسید بر روی سکته مغزی دارد.

نتایج نشان می داد درمان با فولیک اسید می تواند خطر سکته مغزی را در افرادی که هیچگاه سیگار نکشیده اما کمبود فولات دارند و همچنین افرادی که دائم سیگار می کشند اما سطح فولات نرمال دارند به مقدار قابل توجهی کاهش دهد.

همچنین مشخص شد افرادی که دائم سیگاری بودند نیاز به دوزهای بالاتری از مکمل های فولیک اسید داشتند تا از فواید پیشگیری کننده فولیک اسید از سکته مغزی سود ببرند.

نتایج این مطالعه در تاریخ 22 دسامبر 2017 در مجله Stroke به چاپ رسیده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Effect of Smoking and Folate Levels on the Efficacy of Folic Acid Therapy in Prevention of Stroke in Hypertensive Men

Stroke. 2018;49:114-120, Originally published December 22, 2017.

http://stroke.ahajournals.org/content/49/1/114.short..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد