بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مکمل های غذایی بر قدرت عضلانی و کیفیت زندگی مبتلایان به سارکوپنیا

تاثیر مکمل های غذایی بر قدرت عضلانی و کیفیت زندگی مبتلایان به سارکوپنیا
سارکوپنیا یک نوع بیماری وابسته به سن است که در آن حجم عضله، قدرت عضلانی و عملکرد فیزیکی بیمار به دلایلی همچون افزایش سن، افتادگی و کیفیت زندگی پایین کاهش پیدا می کند.

در مطالعه ای جدید محققان چینی تاثیر مکمل هایی همچون پروتئین آب پنیر، ویتامین D و ویتامین E را بر روی پارامترهای افراد مبتلا به سارکوپنیا بررسی کردند.

این مطالعه بر روی 60 بیمار مبتلا به سارکوپنیا انجام شد. این افراد به مدت 6 ماه با استفاده از مکمل های فوق تحت درمان قرار گرفتند. قبل و بعد از مدت درمان، پارامترهایی همچون حجم عضلانی، قدرت عضلانی، عملکرد فیزیکی و کیفیت زندگی با استفاده از روش های معتبر اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد با مصرف مکمل های فوق حجم عضلانی، قدرت عضلانی، عملکرد فیزیکی و همچنین سطح ویتامین D و E سرم نسبت به گروه دارونما افزایش چشمگیری داشت.

این نتایج نشان داد مصرف تلفیقی از مکمل های پروتئین آب پنیر، ویتامین D و ویتامین E می تواند تا حد زیادی به وضعیت جسمانی افراد مبتلا به سارکوپنیا سروسامان دهد.

نتایج این مطالعه در تاریخ 9 ژانویه 2018 در مجله Clinical Nutrition تحت انتشار قرار گرفته است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

A high whey protein, vitamin D and E supplement preserves muscle mass, strength, and quality of life in sarcopenic older adults: a double-blind randomized controlled trial

Clinical Nutrition, Available online 9 January 2018,In Press.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261561418300074..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد