بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط ویتامین D و مصرف سیگار با بیماری MS

ارتباط ویتامین D و مصرف سیگار با بیماری MS
محققان اهل مونته نگرو در مطالعه ای جدید تاثیر برخی عوامل بیرونی همچون سطح ویتامین D و مصرف سیگار را بر روی شیوع بیماری MS بررسی کردند.

این تحقیق بر روی 220 بیمار مبتلا به MS از شمال و جنوب مونته نگرو که در سنین 16 تا 65 سال بودند انجام گرفت.

تمام این بیماران تحت آزمایشهای نورولوژیکی قرار گرفته و پرسشنامه ای را در ارتباط با دوره بیماری و عادت های خود پر کردند. همچنین سطح 25-هیدروکسی ویتامین D در آنها اندازه گیری شد.

بررسی ها نشان می داد سطح ویتامین D در این بیماران بطور چشمگیری بر روی پارامترهای بالینی همچون ناتوانی و میزان پیشرفت بیماری تاثیرگذار است اما نه به اندازه سیگار کشیدن.

نتایج بدست آمده نشان داد سطح ویتامین D سرم در بیماران مبتلا به MS بسیار کمتر از افراد گروه کنترل است. همچنین مشخص شد سطح این ویتامین در زنان مبتلا کمتر است.

علاوه بر این، نتایج نشان داد بیماران سیگاری شرایط وخیم تری نسبت به بیماران غیرسیگاری دارند.

در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد هم سیگار کشیدن و هم سطح کم ویتامین D بر وخیم شدن وضعیت بیماران مبتلا به MS تاثیرگذار است اما تاثیر سیگار کشیدن بیشتر از تاثیر سطح ویتامین D است.

این مطالعه در تاریخ 15 اکتبر 2017 در مجله Journal of the Neurological Sciences به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

The effect of vitamin D levels and smoking in MS patients in Montenegro

Journal of the Neurological Sciences, Volume 381, Supplement, 15 October 2017, Page 799.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022510X17327466#!..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد