بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر اشعه گاما بر روی قندها و ویتامین C

تاثیر اشعه گاما بر روی قندها و ویتامین C
گاما پرتویی الکترومغناطیسی با بسامد بالا و در نتیجه انرژی بالاست. اشعه گاما پرتویی یونی است و در نتیجه برای سلامتی مضر است.

این پرتو با توجه به فرکانس بسیار بالا، انرژی زیادی دارد که اگر به بدن انسان برخورد کند از ساختار سلولی آن عبور کرده و در مسیر حرکت خود باعث تخریب ماده دئوکسی ریبو نوکلوئیک اسید یا همان DNA شده و سرانجام زمینه را برای پیدایش انواع سرطان ‌ها، سندرم‌ ها و نقایص غیرقابل درمان دیگر فراهم می ‌کند وحتی این نقایص به نسل‌ های آینده نیز منتقل خواهد شد.

با اینکه اشعه گاما به میزان زیاد ممکن است برای بدن خطر ناک باشد، ولی گاه فایده بسیار دارد. از این اشعه می ‌توان برای درمان برخی بیماریهای سرطانی و ناراحتی ‌های پوستی استفاده کرد. همچنین در فیزیوتراپی نیز از اشعه گاما استفاده می‌ شود. درمان به وسیله اشعه گاما را رادیوتراپی می ‌نامند. از مهم ‌ترین کاربرد های دیگر پرتو گاما در پزشکی می ‌توان به استریلیزاسیون تجهیزات پزشکی مانند سرنگ که قابل استریل شدن در دمای بالا نیستند اشاره کرد.

تحقیقات جدیدی که بر روی این پرتو انجام شده است نشان می دهد پرتوی گاما می تواند حتی قندها و ویتامین C را نیز تخریب کند.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان مکزیکی انجام شد، تاثیر پرتوی گاما بر تخریب قندهایی چون گلوکز، ساکارز و فروکتوز و همچنین آسکوربیک اسید (ویتامین C) و دی هیدروآسکوربیک اسید آزمایش شد.

در این مطالعه یک محلول آبی از ترکیبات فوق در معرض اشعه گاما در دوزهای مختلف قرار گرفت و سپس مخلوط حاصل با استفاده از روش های مختلف شناسایی طیف سنجی آنالیز شد.

نتایج بدست آمده نشان داد هم قندها و هم ویتامین C در معرض پرتوی فوق تخریب شده و قطعات مولکولی مختلفی ایجاد کرده اند.

همچنین آنالیزهای دقیق نشان داد این تخریب منجر به ایجاد رادیکال های آزاد شده است که برای بدن بسیار خطرناک هستند. تولید این رادیکال های آزاد در مورد قندها بیشتر از ویتامین C بود.

این یافته نشان می دهد پرتوی گاما علاوه بر تخریب DNA می تواند با تخریب قندها و ویتامین C با ایجاد رادیکال های آزاد اختلالات متعددی در بدن بوجود آورد. لذا دانشمندان بیش از پیش به ایمنی های لازم هنگام استفاده از این پرتو تاکید می کنند.

نتایج این تحقیق در ابتدای سال 2018 در مجله معتبر Food Chemistry منتشر شده است.