بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین سطح ویتامین E و سنگ کیسه صفرا

ارتباط بین سطح ویتامین E و سنگ کیسه صفرا
جدیدترین یافته های علمی نشان می دهد سطح ویتامین E کافی در بدن می تواند از ابتلا به سنگ کیسه صفرا پیشگیری کند.

علاوه بر دلایل شناخته شده برای سنگ کیسه صفرا مانند سن بالا، جنسیت زن و چاقی، محققان اعتقاد دارند استرس اکسیداتیو نیز می تواند در پاتولوژی بیماری سنگ کیسه صفرا نقش داشته باشد.

از آنجایی که ویتامین E دارای خواص آنتی اکسیدانی قابل توجهی است، دانشمندان تصور می کنند که این ویتامین بتواند از ابتلا به سنگ کیسه صفرا جلوگیری کند.

برای بررسی این فرضیه در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان آلمانی انجام شد، ارتباط بین سطح ویتامین E بدن با شیوع سنگ کیسه صفرا بررسی شد.

این آزمایش بر روی 582 نفر با میانگین سنی 62 سال (38 درصد زن) انجام شد. سطح آلفا و گاما توکوفرول این افراد اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد افرادی که سطح ویتامین E بالاتری دارند کمتر در معرض ابتلا به سنگ کیسه صفرا قرار دارند.

آنها این دستاورد را به عنوان یک نقطه امیدبخش برای پیشگیری از ابتلا به سنگ کیسه صفرا معرفی کردند.

این مطالعه در تاریخ 27 ژانویه 2018 در مجله Nutrients  به چاپ رسیده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Association of Circulating Vitamin E (α- and γ-Tocopherol) Levels with Gallstone Disease

Nutrients 2018, 10(2), 133; doi:10.3390/nu10020133, Published: 27 January 2018.

http://www.mdpi.com/2072-6643/10/2/133..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد