بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کاهش سطح ویتامین D پس از سکته مغزی

کاهش سطح ویتامین D پس از سکته مغزی
تحقیقات جدید نشان داد سطح ویتامین D در بدن پس از سکته مغزی کاهش می یابد.

در مطالعه ای جالب که به تازگی توسط محققان کره ای انجام شد، سطح ویتامین D سرم و پارامترهای تعیین کننده آن در بیمارانی که دچار سکته مغزی شده اند بررسی شد.

این مطالعه بر روی 51 بیمار مبتلا به سکته مغزی با سطح ویتامین D سرم مشخص انجام شد. این بیماران به دو گروه غیرحاد (23 نفر) و مزمن (28 نفر) تقسیم شدند. سطح ویتامین D در دو گروه با یکدیگر مقایسه شد.

ارتباط بین سطح 25-هیدروکسی ویتامین D و طول دوره پس از سکته مغزی نیز در این افراد بررسی شد.

نتایج بدست آمده نشان داد سطح 25-هیدروکسی ویتامین D در بیماران مزمن بسیار کمتر از بیماران غیرحاد است (12/3 در مقابل 16/3 نانوگرم بر میلی لیتر).

علاوه بر این، بررسی ها نشان داد شرایط حاد بودن این بیماران و تغذیه آنها نیز در سطح ویتامین فوق در بدن تاثیر گذار است. به عنوان مثال افرادی که بدون کمک دیگران می توانستند راه بروند سطح ویتامین D بالاتری داشتند. افرادی که توانایی تغذیه دهانی داشتند نیز شرایط بهتری در وضعیت ویتامین D داشتند.

همچنین مشخص شد با افزایش دوره سکته مغزی سطح ویتامین D بدن نیز بیشتر کاهش می یابد.

این نتایج نشان داد مصرف مکمل های ویتامین D برای بیماران مبتلا به سکته مغزی که شرایط حادتری دارند کاملا ضروری است.

نتایج این تحقیق در 28 دسامبر 2017 در مجله Annals of Rehabilitation Medicine به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Decrement of Serum Vitamin D Level After Stroke

Ann Rehabil Med. 2017 Dec;41(6):944-950.

https://synapse.koreamed.org/search.php?where=aview&id=10.5535/arm.2017.41.6.944&code=1041ARM&vmode=FULL..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد