بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط ویتامین D و کم کاری تیرویید

ارتباط ویتامین D و کم کاری تیرویید
بررسی های علمی نشان می دهد بیمارانی که کم کاری تیرویید دارند بیشتر از افراد سالم از کمبود ویتامین D رنج می برند.

نقش ویتامین D در استخوان و هومیوستاز مواد معدنی به خوبی شناخته شده است. هم ویتامین D و هم هورمون تیروئید از طریق گیرنده های استروئیدی عمل می کنند و ممکن است فعالیت یکدیگر را تحت تاثیر قرار دهد چرا که آنها پاسخ های مشابهی به ژنها می دهند.

امروزه کمبود ویتامین D در جوامع مختلف بویژه در کشورهای در حال توسعه، حتی با وجود تابش مناسب آفتاب، تبدیل به یک معضل جدی شده است و گروههای سنی مختلفی از آن رنج می برند. کمبود این ویتامین می تواند باعث بروز اختلالات متعدد شود  اما پیش از این ارتباط بین کمبود ویتامین فوق و کم کاری تیرویید برای پژوهشگران ناشناخته بود.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان هندی انجام شد، این ارتباط مورد بررسی قرار گرفت.

 آنها میزان ویتامین D سرم را در 92 بیمار مبتلا به کم کاری تیرویید اندازه گیری کردند. سطح این ویتامین در 104 فرد سالم نیز به عنوان گروه کنترل اندازه گیری شد. همچنین سطح هورمون های تیرویید (TSH، T3 و T4) نیز در دو گروه اندازه گیری شد.

مقادیر ویتامین D کمتر از 20 نانوگرم بر میلی لیتر به عنوان حد کمبود در این تحقیق در نظر گرفته شد.

نتایج بدست آمده نشان داد سطح ویتامین D در بیمارانی که کم کاری تیرویید دارند به مراتب کمتر از افراد سالم است. همچنین ارتباط معکوس و چشمگیری بین سطح ویتامین D و هورمون TSH در این مطالعه مشاهده شد.

این مطالعه کاملا تایید می کند که افراد مبتلا به کم کاری تیرویید بیشتر در معرض کمبود ویتامین D قرار دارند.

این مطالعه اخیرا در مجله
International Journal of Contemporary Medicine منتشر شده است.منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Vitamin D and its Role in Hypothyroidism

International Journal of Contemporary Medicine, Year : 2017, Volume : 5, Issue : 2, Article DOI : 10.5958/2321-1032.2017.00035.3.

http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijcm1&volume=5&issue=2&article=010..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد