بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

اهمیت عنصر روی برای التیام انواع زخم ها

اهمیت عنصر روی برای التیام انواع زخم ها
مراقبت و نگهداری از زخم ها یکی از مراقبت های پزشکی پرهزینه است. درمان سوختگی ها، زخم های ناشی از عمل جراحی و تروما، زخم های اندام تحتانی دیابتی و زخم های پوستی یک چالش پزشکی و درمانی مهم است. روش های درمانی اخیر برای درمان این نوع زخم ها عمدتا بر اقدامات درمانی حمایتی تکیه دارد.

اما التیام و ترمیم موفق این نوع زخم ها نیازمند یک سری مراحل درمانی پیوسته و کامل شامل انعقاد، التهاب، آنژیوژنز، ایجاد بافت جدید و بازسازی ماتریکس خارج سلولی می باشد.

روی یا زینک یک عنصر کمیاب و ریزمغذی بسیار مهم برای بدن است که نقش های ویژه ای در فیزیولوژی بدن انسان دارد.

روی برای عملکرد بسیاری از آنزیم های فلزی مورد نیاز برای تعمیر غشاء سلولی، تکثیر سلولی، رشد و عملکرد سیستم ایمنی کوفاکتور بسیار مهمی است.

تاثیرات پاتولوژیکی کمبود روی در بدن شامل ایجاد ضایعات پوستی، به تاخیر افتادن رشد و نمو، اختلال در عملکرد سیستم ایمنی و اختلال در التیام زخم هاست.

در این میان، تحقیقات نشان داده اند که کمبود روی در بدن تاثیر بسیار مخربی بر روی زخم ها داشته و التیام آن را کاملا با اختلال روبرو می کند. همچنین محققان اعتقاد دارند مکمل های روی بخوبی می تواند در سرعت التیام انواع زخم ها مفید باشد.

در این راستا اخیرا محققان امریکایی مکانیسم های مولکولی و سلولی مختلفی که از طریق آن عنصر روی می تواند به التیام زخم کمک کند را بررسی کرده اند.

آنها اعتقاد دارند دانش موجود در مورد این مکانیسم ها می تواند این یافته ها را در آینده به روش های درمانی بالینی برای مدیریت درمان انواع زخم ها تبدیل کند.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Zinc in Wound Healing Modulation.

Nutrients. 2017 Dec 24;10(1). pii: E16. doi: 10.3390/nu10010016.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29295546..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد