بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مصرف سیگار بر سطح ویتامین های C و E

تاثیر مصرف سیگار بر سطح ویتامین های C و E
یافته های علمی جدید نشان می دهد مصرف سیگار تاثیرات بسیار شدیدی بر سطح ویتامین های C و E در بدن می گذارد.

سیگار کشیدن از دیرباز به عنوان یکی از اصلی ترین و خطرناکترین پارامترهای تهدید کننده سلامتی شناخته شده و دلیل اصلی بیماری هایی همچون آترواسکلروز و چندین نوع سرطان است.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان نیجریه ای انجام شد، تاثیر مصرف سیگار توسط مردان بر سطح برخی از آنتی اکسیدان های مهم مانند ویتامین های C و E آزمایش شد.

این آزمایش بر روی 100 مرد انجام شد که 50 نفر از آنها سیگاری بودند و 50 نفر دیگر غیر سیگاری (به عنوان گروه کنترل).

با استفاده از یک پرسشنامه داده های فردی و اجتماعی هر کدام از این افراد و نیز وضعیت رژیم غذایی آنها گردآوری شد. همچنین نمونه های خونی این افراد گرفته شده و نشانگرهای بیوشیمیایی در آن اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد میانگین سطح ویتامین های C و E در سرم  افراد سیگاری به شدت کمتر از افراد غیرسیگاری است.

از طرفی، در میان افراد سیگاری ارتباط مستقیمی بین شاخص توده بدن و سطح ویتامین های C و E مشاهده شد.

این نتایج نشان می دهد مصرف سیگار می تواند سطح ویتامین های موجود در بدن را به شکل چشمگیری کاهش دهد. بنابراین وضعیت ریزمغذی ها در افراد سیگاری باید بطور دقیق تر غربالگری شده و تمهیدات لازم برای درمان کمبود ویتامین ها در این قشر اندیشیده شود.

نتایج این تحقیق در ابتدی سال 2018 در مجله International Journal of Scientific Research and Management به چاپ رسید.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


The Effects Of Cigarette Smoking On The Serum Levels Of Some
Antioxidants (Vitamin C And E ) Amongst Male Smokers In Levels In
College Of Health Sciences, Nnamdi Azikiwe University, Nnewi Campus,
Anambra State.

International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM) ||Volume||06||Issue||01||Pages||MP-2018-06-11||2018||..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد