بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نرخ فروش مکمل های گیاهی در امریکا از سال 2000

نرخ فروش مکمل های گیاهی در امریکا از سال 2000
بررسی های آماری جدید نشان می دهد نرخ فروش مکمل های گیاهی در ایالات متحده امریکا سال به سال رو به افزایش بوده و در سال 2016 با جهش چشمگیری مواجه بوده است. براساس این مطالعات آماری مشخص شده است که از سال 2015 به 2016 نرخ فروش مکمل های گیاهی در امریکا 7/7 درصد افزایش داشته است.

این میزان افزایش در یک دهه گذشته در این کشور بی سابقه بوده و کمتر مشاهده شده است.

براساس مطالعه ای که اخیرا توسط محققان امریکایی انجام شد، میزان فروش مکمل های گیاهی در این کشور از سال 2000 به بعد (تا انتهای سال 2016) تخمین زده شد. براساس این مطالعه مشخص شد که نرخ فروش این مکمل ها در این سالها بصورت زیر بوده است:

سال 2000: 4/225 بیلیون دلار
سال 2001: 4/361 بیلیون دلار
سال 2002: 4/275 بیلیون دلار
سال 2003: 4/146 بیلیون دلار
سال 2004: 4/288 بیلیون دلار
سال 2005: 4/378 بیلیون دلار
سال 2006: 4/558 بیلیون دلار
سال 2007: 4/756 بیلیون دلار
سال 2008: 4/800 بیلیون دلار
سال 2009: 5/037 بیلیون دلار
سال 2010: 5/049 بیلیون دلار
سال 2011: 5/302 بیلیون دلار
سال 2012: 5/593 بیلیون دلار
سال 2013: 6/033 بیلیون دلار
سال 2014: 6/441 بیلیون دلار
سال 2015: 6/922 بیلیون دلار
سال 2016: 7/452 بیلیون دلار

براساس این آمار مصرف کنندگان امریکایی 7/452 بیلیون دلار در سال 2016 صرف خرید مکمل های گیاهی کرده اند که نسبت به سال 2015 حدود 530 میلیون دلار افزایش داشته است.

همچنین براساس این آمار در سال 2016 برای نخستین بار میزان خرید مکمل های گیاهی در امریکا از مرز 7 بیلیون دلار عبور کرده است.

این مطالعه آماری اخیرا در مجله MARKET REPORT منتشر شده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Herbal Supplement Sales in US Increase 7.7% in 2016

www.herbalgram.org, 2017 • I S S U E 115, 56...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد