بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ویتامین D و ورزشکاران: چشم اندازهای فعلی و چالش های جدید

ویتامین D و ورزشکاران: چشم اندازهای فعلی و چالش های جدید
 در دهه گذشته افزایش قابل توجهی در تحقیقات  مرتبط با ویتامین D دیده شده است و بسیاری از ورزشکاران در حال حاضر از مکمل های ویتامین D به عنوان بخشی از رژیم غذایی روزمره خود استفاده می کنند.

شناخته شده ترین نقش ویتامین D تنظیم هوموستاز کلسیم است. بین ویتامین D و سلامت استخوان در افراد غیر ورزشکار نیز ارتباط وجود دارد. در مقابل، داده ها به طور مداوم  در نشان دادن ارتباط بین سطح  سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D و سلامت استخوان  ناموفق بودند، که ممکن است بخشی از آن به دلیل  تحریکات استئوژنیک ناشی از  ورزش باشد.

 هم چنین  ویتامین D ممکن است با بافت های اضافی اسکلتی مثل عضله و سیستم ایمنی بدن ارتباط برقرار کند  تا  نتایج حاصل از فعالیت های مضر و خطر عفونت تعدیل شود .

با توجه به مصرف ویتامین D در ورزشکاران اثرات ناشی از دریافت بیش از حد آن بر روی سلامت ورزشکاران  نیز باید مورد  بررسی قرار گیرد. استدلال شده است که اثرات مسمومیت تنها زمانی اتفاق می افتد که غلظت سرمی  25-هیدروکسی ویتامین D بیشتر از 180  نانومول در لیتر باشد.  اما داده های آزمایشگاهی ما پیشنهاد می کنند  که مکمل هایی با دوز بالا می تواند مشکل ساز باشد.

همچنین مشخص شده است رابطه معکوسی بین غلظت سرمی  25-هیدروکسی ویتامین D ،  نژاد  و نشانگرهای سلامت استخوان وجود دارد. ورزشکاران سیاه پوست  اغلب  سطح سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D کمتری دارند بدون آن که عواقب فیزیولوژیکی داشته  باشد .

 یک توضیح برای این قضیه  می تواند تفاوت ژنتیکی در پروتئین متصل کننده ویتامین D به علت قومیت باشد، که موجب غلظت بیشتر ویتامین D در دسترس در  بعضی از گروه های قومی می شود .

در غیاب هرگونه آسیب شناسی، غربالگری ممکن است غیر ضروری باشد و می تواند  موجب دریافت مکمل نادرست شود. اکنون باید داده ها را برای ایجاد آستانه های جدید و ایجاد غلظت هدف با توجه به  غلظت ویتامین D در دسترس و سطح آزاد آن  در گروه های گوناگون قومی مجددا مورد بررسی قرار داد و شاید، در حال حاضر، وقت آن است که بگوییم " سطح ویتامین D آزاد باید  تنظیم شود ".

این دستاوردها در مطالعه ای که در سال 2018 در مجله Sports Medicine منتشر شد، ارائه شده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Vitamin D and the Athlete: Current Perspectives and New Challenges

Sports Medicine, March 2018, Volume 48, Supplement 1, pp 3–16...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد