بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

شیوع کمبود ویتامین B12 در افراد مبتلا به دیابت

شیوع کمبود ویتامین B12 در افراد مبتلا به دیابت
ارتباط بین ویتامین B12 و دیابت امروزه موضوع بسیار مهمی است و توجه اکثر محققان را به خود جلب کرده است.

مطالعه ای که اخیرا توسط محققان هندی و امریکایی انجام شد نشان داد در افراد مبتلا به دیابت نوع دو کمبود ویتامین B12 رایج است.

آنها در این مطالعه علاوه بر بررسی شیوع کمبود ویتامین B12 در جمعیت روستایی، ارتباط بین استفاده از متفورمین و کمبود ویتامین B12 را در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 ارزیابی کردند.

این مطالعه بر روی 438 نفر از جمعیت روستایی مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد. کمبود ویتامین B12 به صورت سطح سرمی کمتر از 200 پیکوگرم بر میلی لیتر از این ویتامین در نظر گرفته شد.

همچنین داده های مربوط به مدت زمان استفاده از متفورمین، دوز مصرفی آن، مکمل های خوراکی ویتامین B12 مصرفی و نوع رژیم غذایی این افراد گردآوری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد شیوع کمبود ویتامین B12 در بین افراد مبتلا به دیابت نوع 11/2 درصد است.

همچنین مشخص شد احتمال رخداد کمبود ویتامین B12 در بیمارانی که دوز 2 میلی گرم در روز متفورمین مصرف می کنند چهار برابر بیشتر از بیمارانی است که دوزهای کمتر از 1 میلی گرم در روز آن را مصرف می کنند.

این مطالعه نشان داد تقریبا از هر 10 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 یک نفر کمبود ویتامین B12 دارد. این کمبود با دوزهای بالای مصرفی متفورمین در ارتباط است اما با مصرف مکمل های خوراکی ویتامین B12 کاهش می یابد.

نتایج این مطالعه در ماه فوریه 2018 در مجله International Journal of Basic & Clinical Pharmacology منتشر شده است.


منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Prevalence of vitamin B12 deficiency among individuals with type 2 diabetes mellitus in a South Indian rural community

International Journal of Basic & Clinical Pharmacology | February 2018 | Vol 7 | Issue 2 Page 309...

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد