بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نگهداری میوه و سبزیجات در یخچال بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوی ویتامین C آنها تاثیر گذار است

نگهداری میوه و سبزیجات در یخچال بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوی ویتامین C آنها تاثیر گذار است

دانستن این موضوع که چطور نگهداری مواد غذایی در دماهای پایین میزان ترکیبات فعال زیستی و ویژگی ها آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، از اهمیت بسیار زیادی برای مصرف کنندگان، دانشمندان و صنعتگران برخوردار است.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان هندی و کامرونی بطور مشترک انجام شد، تاثیر دماهای پایین نگهداری 19 نوع میوه و سبزیجات بر محتوای فنولی کلی، پروفایل فنولیک اسید، مقدار آنتوسیانین های کلی، مقدار کلی آسکوربیک اسید و فعالیت آنتی اکسیدانی مورد ارزیابی قرار گرفت. این میوه ها و سبزیجات از فروشگاههای معمولی در هند خریداری شده و به مدت 15 روز در یخچال (دمای 4 درجه سانتی گراد) نگهداری شدند.

نتایج بدست آمده نشان داد که محتوای کلی فنولی در کرفس و گل سرخ بالاترین مقدار بود و پس از نگهداری در شرایط ذکر شده تا حدود 30 درصد کاهش یافت.

بالاترین محتوای ویتامین C در گل کلم، انار و شوید یافت شد که در مورد آنها نیز پس از نگهداری در یخچال کاهش یافت.

براساس نتایج بدست آمده انار بالاترین سطح کلی آنتوسیانین را داشت و نگهداری در دمای پایین تغییر چندانی در محتوای آن ایجاد نکرد.

همچنین مشخص شد نگهداری در یخچال باعث کاهش بسیار شدید فعالیت آنتی اکسیدانی میوه ها و سبزیجات می شود. ظرفیت آنتی اکسیدانی کرفس، انار و زیتون بالاترین مقدار و ظرفیت آنتی اکسیدانی آب پرتقال و هویج کمترین مقدار بود.

بررسی ها نشان داد که به ترتیب ترکیبات فنولیک اسیدی، ویتامین C و آنتوسیانین ها نقشی اساسی در ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه ها و سبزیجات دارند.

این مطالعه در 24 جولای 2017 در مجله Antioxidants به چاپ رسید.

 منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Storage of Fruits and Vegetables in Refrigerator Increases their Phenolic Acids but Decreases the Total Phenolics, Anthocyanins and Vitamin C with Subsequent Loss of their Antioxidant Capacity

Antioxidants 2017, 6(3), 59; doi:10.3390/antiox6030059, Published: 24 July ..

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد