بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

نگهداری میوه و سبزیجات در یخچال بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوی ویتامین C آنها تاثیر گذار است

نگهداری میوه و سبزیجات در یخچال بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوی ویتامین C آنها تاثیر گذار است

دانستن این موضوع که چطور نگهداری مواد غذایی در دماهای پایین میزان ترکیبات فعال زیستی و ویژگی ها آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، از اهمیت بسیار زیادی برای مصرف کنندگان، دانشمندان و صنعتگران برخوردار است.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان هندی و کامرونی بطور مشترک انجام شد، تاثیر دماهای پایین نگهداری 19 نوع میوه و سبزیجات بر محتوای فنولی کلی، پروفایل فنولیک اسید، مقدار آنتوسیانین های کلی، مقدار کلی آسکوربیک اسید و فعالیت آنتی اکسیدانی مورد ارزیابی قرار گرفت. این میوه ها و سبزیجات از فروشگاههای معمولی در هند خریداری شده و به مدت 15 روز در یخچال (دمای 4 درجه سانتی گراد) نگهداری شدند.

نتایج بدست آمده نشان داد که محتوای کلی فنولی در کرفس و گل سرخ بالاترین مقدار بود و پس از نگهداری در شرایط ذکر شده تا حدود 30 درصد کاهش یافت.

بالاترین محتوای ویتامین C در گل کلم، انار و شوید یافت شد که در مورد آنها نیز پس از نگهداری در یخچال کاهش یافت.

براساس نتایج بدست آمده انار بالاترین سطح کلی آنتوسیانین را داشت و نگهداری در دمای پایین تغییر چندانی در محتوای آن ایجاد نکرد.

همچنین مشخص شد نگهداری در یخچال باعث کاهش بسیار شدید فعالیت آنتی اکسیدانی میوه ها و سبزیجات می شود. ظرفیت آنتی اکسیدانی کرفس، انار و زیتون بالاترین مقدار و ظرفیت آنتی اکسیدانی آب پرتقال و هویج کمترین مقدار بود.

بررسی ها نشان داد که به ترتیب ترکیبات فنولیک اسیدی، ویتامین C و آنتوسیانین ها نقشی اساسی در ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه ها و سبزیجات دارند.

این مطالعه در 24 جولای 2017 در مجله Antioxidants به چاپ رسید.

 منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Storage of Fruits and Vegetables in Refrigerator Increases their Phenolic Acids but Decreases the Total Phenolics, Anthocyanins and Vitamin C with Subsequent Loss of their Antioxidant Capacity

Antioxidants 2017, 6(3), 59; doi:10.3390/antiox6030059, Published: 24 July 2017..

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

چگونه می توانیم بین دریافت تابش نور خورشید با ریسک ابتلا به سرطان پوست توازن ایجاد کنیم؟ مشاهده
چگونه می توانیم بین دریافت تابش نور خورشید با ریسک ابتلا به سرطان پوست توازن ایجاد کنیم؟