بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

شیوع کم خونی در کودکانی که مستعد بیماری سلیاک هستند

شیوع کم خونی در کودکانی که مستعد بیماری سلیاک هستند

غربالگری کودکان در مورد بیماری سلیاک نشان داده است که بسیاری از آنها دارای علائمی هستند که تایید کننده مستعد بودن آنها برای بیماری سلیاک است. اما آنچا هنوز مشخص نشده است این موضوع است که کودکانی که در این شرایط هستند نیاز به درمان دارند یا خیر؟

در مطالعه ای که اخیرا انجام شد شیوع کم خونی و کمبود آهن در کودکانی که مستعد بیماری سلیاک هستند مورد بررسی قرار گرفت.

در این تحقیق بررسی ها بر روی 19 کودک مستعد سلیاک (گروه اول)، 67 کودک در شرایط آتروفی کرکی جزئی یا ناکامل (گروه دوم) و 16 کودک مبتلا به آتروفی کرکی کامل (گروه سوم)  انجام شد. آتروفی کرکی حالتی است که جزء موارد مستعد سلیاک تلقی می شود. همچنین 23 کودک سالم نیز به عنوان گروه کنترل (گروه چهارم)  مورد بررسی قرار گرفتند.

 این گروهها در پارامترهای مختلفی چون مطالعات بالینی، بافت شناسی، داده های آزمایشگاهی و هپسیدین با هم مقایسه شدند.

 پس از استخراج نتایج داده های زیر حاصل شد:
1-شیوع کم خونی در گروههای مختلف
گروه اول:  15 درصد، گروه دوم: 22 درصد، گروه سوم: 63 درصد،گروه چهارم: 0 درصد.
2-شیوع کمبود آهن در گروههای مختلف
گروه اول:  0 درصد، گروه دوم: 14 درصد، گروه سوم: 50 درصد،گروه چهارم: 5 درصد.
3- افزایش گیرنده ترانسفرین
گروه اول:  16 درصد، گروه دوم: 20 درصد، گروه سوم: 47 درصد،گروه چهارم: 15 درصد.
4-کمبود فریتین
گروه اول:  21 درصد، گروه دوم: 35 درصد، گروه سوم: 87 درصد،گروه چهارم: 0 درصد.
5-کمبود حالت اشباع ترانسفرین
گروه اول:  11 درصد، گروه دوم: 41 درصد، گروه سوم: 71 درصد،گروه چهارم: 10 درصد.

همچنین نتایج نشان داد تنها یک کودک سطح فولات پایین داشت و هیچ کودکی سطح ویتامین B12 پایین نداشت.

براساس نتایج مشخص شد که مقادیر میانگین هموگلوبین، مقدار کل آهن، فریتین و حالت اشباع ترانسفریتین در گروه مبتلا به آتروفی کرکی کامل به مقدار قابل توجهی از سایر گروهها کمتر است.

همچنین مشاهده شد که پس از هفت ماه رژیم غذایی بدون گلوتن در کودکانی که در شرایط آتروفی کرکی جزئی یا ناکامل بودند سطح هموگلوبین، مقدار کل آهن، فریتین و آلبومین آنها اگرچه افزایش پیدا کرد اما هنوز فقط به سطح پایه این ترکیبات در گروه مستعد سلیاک (گروه اول) رسید.

این تحقیق نشان داد شیوع کم خونی  وکمبود آهن در بیماری سلیاک بسیار نگران کننده بوده و در حال حاضر حداقل در کودکانی که در مرحله مورفولوژی نرمال کرکی هستند کاملا به چشم می خورد. بنابراین تشخیص کمبود آهن و کم خونی در افراد مستعد سلیاک و همچنین درمان آن موضوعی بسیار مهم در سلامتی این افراد است.

نتایج این تحقیق در ماه ژانویه 2017 در مجله J Pediatr Gastroenterol Nutr. به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Anemia and Iron Deficiency in Children With Potential Celiac Disease

J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Jan;64(1):56-62..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد