بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا خانم های باردار مکمل های آهن را درست مصرف می کنند؟

آیا خانم های باردار مکمل های آهن را درست مصرف می کنند؟

تحقیقات جدید نشان می دهد اغلب زنان مصرف درست و موثری از مکمل های آهن در دوران بارداری ندارند.

در تحقیقی که در سال 2016 به چاپ رسید شیوع مصرف مکمل های آهن و مقدار آهن مصرف شده از طریق مکمل های حاوی آهن در زنان باردار مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعات بر اساس بررسی هایی بود که در سال 2014 در دو بیمارستان در استرالیا انجام شده بود.

در بین 612 زن بارداری که مورد بررسی قرار گرفتند، 589 نفر داده های کاملی داشتند که مورد آنالیز واقع شدند. بطور کلی 88 درصد زنان از مکمل های حاوی آهن استفاده می کردند که 1/70 درصد از آنها تنها از مکمل های مولتی ویتامین، 2/7 درصد از مکمل های آهن تنها و 2/22 درصد از هر دو مکمل های مولتی ویتامین و مکمل آهن بطور همزمان استفاده می کردند.

برسی ها نشان داد استفاده از مکمل های حاوی آهن با افزایش سن بارداری، تشخیص یک آنمی یا کمبود آهن در بارداری اخیر و استفاده از یک مکمل حاوی آهن در پیش از دوره باداری  در ارتباط است. همچنین، عوامل خطر متعددی برای آنمی یا کمبود آهن مانند خوردن گوشت غیرقرمز و سابقه سقط جنین با استفاده از مکمل های آهن در حال حاضر در ارتباط نبود.

حدود 56 درصد از زنانی که دارای کمبود آهن تشخیص داده شده بودند و 3/62 درصد از زنانی که آنمی آنها مشخص شده بود مکمل آهن تنها، همراه با یا بدون یک مکمل مولتی ویتامین، مصرف می کردند.

سهم زنانی که دوزهای پایین (کمتر از 30 میلی گرم در روز)، دوز های پیش گیرنده (30 تا 99 میلی گرم در روز) و دوزهای درمانی (بیش از 100 میلی گرم در روز) از آهن را مصرف کردند به ترتیب 8/36 درصد، 4/45 درصد و 8/17  درصد بود. تنها 7/46 درصد از زنانی که کمبود آهن در آنها تشخیص داده شده بود، دوز بیش از 100 میلی گرم در روز از مکمل های آهن مصرف می کردند، در حالی که 3/23 درصد از آنها با دوز کمتر از 30 میلی گرم در روز آن را مصرف می کردند.

نتایج این بررسی نشان می دهد زنان در دوران بارداری دوز های متنوعی از مکمل های آهن را مصرف می کنند و زنانی که در خطر بیشتری قرار دارند اغلب دوز ناکافی آن را مصرف می کنند که این دوز ناکافی نمی تواند از کمبود آهن یا کم خونی در آنها پیشگیری کند. به نظر می رسد علاوه بر تاکید بر جبران کمبود آهن در دوران بارداری، اطلاع رسانی و آموزش در مورد نحوه مصرف و مقدار مصرف مکمل های آهن در این دوران نیز امری حیاتی است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Iron supplement use in pregnancy – Are the right women taking the right amount?

Clinical Nutrition, 2016, 35, 741-747...

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد