بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

آیا مصرف مولتی ویتامین ها و مواد معدنی خطر بیماری های قلبی را کاهش می دهد؟

مطالعات متعددی در راستای یافتن ارتباط بین مصرف مکمل های مولتی ویتامین/مواد معدنی و پی آمدهای قلبی عروقی آن انجام شده است اما اینکه آیا مکمل های فوق در این راستا مزایایی دارند یا خیر هنوز مورد بحث است.

در مطالعه ای که اخیرا انجام شد این موضوع بطور کامل مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق که یک مطالعه مروری بود، بررسی کاملی بر روی تمام تحقیقات انجام شده در این زمینه از ژانویه 1970 تا می 2016 انجام شد. در این جستجو تمام تحقیقاتی که بطور متمرکز تاثیر مصرف مکمل های مولتی ویتامین/مواد معدنی بر پارامترهای  قلبی عروقی را بررسی کرده بودند مورد بازبینی قرار گرفت.

پس از جستجوی کامل و تجزیه و تحلیل نتایج مطالعات انجام شده، نکات زیر استخراج شد.

در مجموع 14 مطالعه در این زمینه انجام شده بود و 1847631 مشارکت کننده در آنها نقش داشته اند. با جمع بندی این مطالعات مشخص شد که بطور کلی ارتباطی بین مصرف مکمل های مولتی ویتامین/مواد معدنی با مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی یا مرگ و میر ناشی از بیماری عروق کرونر قلب وجود ندارد.

برعکس، مصرف مکمل های مولتی ویتامین/مواد معدنی با خطر کمتر مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی و بیماری عروق کرونر قلب در ارتباط بود.

همچنین وقتی گروهها به زیرگروههای کوچکتری تقسیم شدند که مواردی همچون دوره مصرف مولتی ویتامین، جنسیت و داشتن سابقه بیماری عروق کرونر قلب در آنها لحاظ شده بود، مجددا هیچ ارتباطی بین مصرف مکمل های مولتی ویتامین/مواد معدنی با مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی مشاهده نشد.

نتایج این تحقیق نشان می دهد، برخلاف برخی شایعات، مصرف مکمل های مولتی ویتامین/مواد معدنی نه تنها ارتباطی با مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی ندارد بلکه حتی می تواند خطر این بیماری ها را نیز در برخی موارد کم کند.

نتایج این مطالعه در سال 2016 در مجله Circulation به چاپ رسید.

 

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Multivitamin/Mineral Use and Risk of Cardiovascular Disease: Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies

Circulation. 2016;134:A20628..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد