بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مصرف مکمل های بارداری بر شیر مادر

تاثیر مصرف مکمل های بارداری بر شیر مادر

مکمل هار بارداری امروزه جایگاه ویژه و طرفداران زیادی پیدا کرده اند و  اغلب زنان در دوره بارداری برای تامین نیازهای خود و نوزادشان، به ریزمغذی های مورد نیاز، آنها را مصرف می کنند.

در تحقیقی که به تازگی و در اوایل سال 2017 انجام شد اثر مکمل های مختلف مولتی ویتامین، با منبع ویتامین A متفاوت، بر غلظت  رتینول در سرم و همچنین بر شیر مادر در ابتدای وضع حمل مورد بررسی قرار گرفت.

در این تحقیق که یک مطالعه مقطعی گذشته نگر بود بررسی هایی پس از دوره زایمان بر روی 100 نفر از زنان سالمی که در دو موسسه زایمان خصوصی در برزیل ثبت نام کرده بودند انجام شد

 براساس نوع مولتی ویتامین مصرف شده (با در نظر گرفتن ویتامین A) در طول دوره بارداری، این زنان به چهار گروه تقسیم بندی شدند:


•    گروه کنترل
•    گروه فرمولاسیون 1 (IU 1500 رتینول، IU 1500 بتاکاروتن)
•    گروه فرمولاسیون 2 (IU 2700 بتاکاروتن)
•    گروه فرمولاسیون 3 (IU 2664 رتینول)

تعداد افراد تشکیل دهنده هر گروه نیز دقیقا 25 نفر بودند.


نمونه های خون و شیر (آغوز) آنها در شرایط ناشتا جمع آوری شده و رتینول آنها توسط دستگاه کروماتوگرافی با کارایی بالا مورد آنالیز قرار گرفت.

پس از تحلیل نتایج مشخص شد که در بین زنانی که در گروه کنترل قرار دارند، 12 درصد از آنها سطح رتینول سرمشان کمتر از مقدار مورد نیاز رتینول بود که این مقدار برای گروههایی که مکمل مصرف کرده بودند بسیار کمتر از این مقدار بود.

همچنین با بررسی مقدار رتینول در شیر مادران، مشخص شد که در گروههایی که با فرمولاسیون 1 و 3  مکمل مصرف کرده بودند، 4 درصد کمبود رتینول داشتند، اما این مقدار در گروه فرمولاسیون 2، 40 درصد بود.

این تحقیق نشان داد که مصرف مولتی ویتامین های حاوی ویتامین A در طول دوره بارداری از کمبود ویتامین A بصورت مرتبط با منبع مصرف آن جلوگیری می کند.

 همچنین در مورد شیر مادران، مصرف مکمل های حاوی بتاکاروتن باعث غلظت های پایین تر ویتامین A را در مقایسه با رتینول شد.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Effect of routine prenatal supplementation on vitamin concentrations in maternal serum and breast milk
Nutrition. 2017 Jan;33, 261-265..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد