بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مقایسه بین لاکتوفرین و نمک های فروس در درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن

مقایسه بین لاکتوفرین و نمک های فروس در درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان مصری انجام شد، کارایی مصرف خوراکی مکمل های لاکتوفرین در مقابل ترکیبات فروس آهن خوراکی در درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن در دوران بارداری مقایسه شد.

این محققان مرور کاملی بر تمام مطالعاتی که از این دو مکمل برای درمان کم خونی استفاده کرده بودند انجام داده و آنها را کاملا تجزیه و تحلیل کردند. آنها تاثیر مصرف هر کدام از این مکمل ها را بر روی پارامترهای مختلف مقایسه کردند.

نتایج تحقیقات آنها نشان داد میزان تغییرات در سطح هموگلوبین در 4 هفته برای مصرف لاکتوفرین بهتر از سولفات آهن خوراکی بوده است. این یافته از 4 آزمایش بالینی که در آن 600 زن مورد بررسی قرار گرفته بودند استنتاج شد.

در زمانی که افراد مورد بررسی براساس شدت کم خونی طبقه بندی شدند، در افرادی که کم خونی ملایم داشتند تفاوت چشمگیری بین سطح هموگلوبین بین دو گروه مصرف کننده لاکتوفرین یا سولفات آهن وجود نداشت. اما در افرادی که کم خونی متوسط داشتند، لاکتوفرین در افزایش سطح هموگلوبین خون به مراتب موثرتر بود.

همچنین عوارض جانبی گوارشی بسیار کمتری در افرادی که لاکتوفرین را مصرف کرده بودند مشاهده شد.

اما در مورد سایر پارامترها از جمله پارامترهای بارداری تفاوت چشمگیری بین دو گروه مشاهده نشد.

این مطالعه نشان داد برای درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن در زنان باردار کارایی مکمل های لاکتوفرین می تواند به خوبیه یا بهتر از مکمل های های سولفات آهن باشد اما عوارض جانبی آن حتی کمتر از سولفات آهن است.

بنابرین مکمل های لاکتوفرین می تواند جایگزینی جدید برای سایر مکمل های آهن در درمان کم خونی باشد.

نتایج این تحقیق در تاریخ 4 اکتبر 2017 در مجله European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology  به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Lactoferrin or ferrous salts for iron deficiency anemia in pregnancy: a meta-analysis of randomized trials.

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, Available online 4 October 2017..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد