بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر مصرف مکرر مکمل ها بر وضعیت ریز مغذی ها در بدن

آمارهای جدید نشان می دهد بیش از 50 درصد از بزرگسالان امریکایی از مکمل های غذایی استفاده می کنند. با این وجود، هنوز اطلاعات کمی در مورد تاثیر استفاده مکرر از مکمل های غذایی بر وضعیت ریزمغذی ها در بدن وجود دارد.

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان امریکایی انجام شد این قضیه مورد بررسی قرار گرفت.

در این مطالعه، براساس داده هایی که بیانگر وضعیت تغذیه ای در 10698 فرد بزرگسال بوده و از طریق نظرسنجی های سلامت و تغذیه ملی از سال 2009 تا 2012 بدست آمده بود، بررسی هایی بر روی 17 ریزمغذی در این افراد بزرگسال انجام شد. در این زمینه مقایسه ای بین افرادی که فقط غذا مصرف می کردند در مقابل افرادی که بعلاوه بر غذا مکمل مولتی ویتامین/مواد معدنی نیز استفاده می کردند انجام شد.

نتایج مطالعات این گروه نشان داد، در مقایسه با افرادی که فقط غذا مصرف می کردند، مصرف کنندگان مولتی ویتامین به همراه غذا، با هر نوع تکرار در مصرف آن، دارای شیوع کمتری از سطوح ناکافی ریزمغذی ها در 15 مورد از 17 ریزمغذی بررسی شده بودند.

همچنین مشخص شد این افراد ظرفیت تحمل دریافت سطوح بالاتری از 7 ریزمغذی بررسی شده را دارند. هر چند که مقدار آن برای هر ریزمغذی کمتر از 4 درصد بود.

علاوه بر این مشخص شد در صورت مصرف مکرر مکمل های مولتی ویتامین (بیش از 21 روز در ماه) احتمال رخداد سطح ناکافی ریزمغذی ها از بین رفته و شیوع سطح کمبود ریزمغذی ها نیز، به جز آهن،  در این افراد به شدت کاهش پیدا می کند.

در مجموع نتایج این مطالعه نشان می دهد استفاده از مکمل های مولتی ویتامین/مواد معدنی در بین بزرگسالان امریکایی با کاهش شیوع کمبود ریزمغذی ها در آنها در ارتباط است و این قضیه به تعداد روزهای مصرف این مکمل ها نیز وابسته است.

این مطالعه در تاریخ 9 آگوست 2017 در مجله Nutrients به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Impact of Frequency of Multi-Vitamin/Multi-Mineral Supplement Intake on Nutritional Adequacy and Nutrient Deficiencies in U.S. Adults

Nutrients 2017, 9(8), 849; doi:10.3390/nu9080849, Published: 9 August 2017..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد