بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

سلنیوم می تواند از بیماری پسوریاسیس پیشگیری کند

پسوریازیس (Psoriasis)، صدفک یا داء الصدف یک بیماری پوستی مزمن خودایمنی است. این بیماری هنگامی رخ می ‌دهد که دستگاه ایمنی بدن سیگنال‌های اشتباهی می ‌فرستد. این سیگنال ‌ها باعث افزایش سرعت چرخه رشد سلول ‌های پوست می ‌شود؛ یعنی افزایش بیش از حد سلول‌های پوستی از میزان ریختن آن‌ها.

مشخصه این بیماری تولید گونه های فعال اکسیژنی ناشی از فعالیت فاکتور نکروز توموری آلفا (TNF-α) است که به نظر می رسد عامل مهمی در القا و باقی ماندن ضایعات پسوریازیس باشد.

به عنوان یک عامل خارجی، تابش اشعه ماوراء بنفش B، تولید و ترشح فاکتور نکروز توموری آلفا را از طریق کراتینوسیت های انسانی در محیط آزمایشگاهی تحریک می کند و همچنین می تواند آن را تا مرحله درمیت فوقانی برساند و نیز سلول های اندوتلیالی را در شرایط آزمایشگاهی سرکوب کند.

سطح سلنیوم در بیماران مبتلا به پسوریازیس کمتر از حد انتظار است، اما مطالعات در مورد نقش آن در پاتوژنز این بیماری بسیار کمیاب است.

سلنیوم می تواند با تغییر بیان سیتوکین ها و گیرنده های آنها، یا با مقاوم تر کردن سلول های ایمنی بدن در مقابل استرس اکسیداتیو، بر روی پاسخ ایمنی بدن تأثیر بگذارد.

براساس تحقیقات علمی گزارش شده است که مکمل های سلنیوم اثرات مهاری روی سطوح فاکتور نکروز توموری آلفا در بیماران مبتلا به پسوریازیس دارد، اما جزئیات دقیقا مشخص نیست.

همچنین تحقیقات نشان داده اند که ترکیبات حاوی سلنیوم می تواند از تغییراتی که تابش اشعه ماوراء بنفش ایجاد می کند نیز پیشگیری کند.

مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد