بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بررسی سبک زندگی زوج های ناباروری که از تکنیک های باروری استفاده می کنند

عقاید نقش بسیار کلیدی در شکل دادن و مسیر دادن به کیفیت روابط بین زن و شوهر دارد. زمانی که افراد با یک اتفاق غیرقابل کنترل همانند ناباروری روبرو می شوند، اینکه چطور آن را ارزیابی کرده و چه واکنشی نسبت به این مشکل نشان دهند، موضوع بسیار مهمی است.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان ایرانی انجام شد، ارتباط بین اعتقادات شخصی، سبک های ارتباطی و کیفیت زندگی در زوج های ناباروری که تحت درمان با تکنیک های باروری بودند بررسی شد.

در این مطالعه بررسی هایی بر روی 100 زوج نابارور که به موسسه رویان در تهران مراجعه کرده بودند انجام شد.

مشارکت کنندگان 4 پرسشنامه را پر کردند که در مورد موضوعات مرتبط با سلامتی، کیفیت زندگی و روابط شخصی بود. پرسشنامه ها توسط زنان و شوهران آنها بصورت جداگانه پر شد و آنها اطمینان داشتند که همسرشان از جواب ها اطلاعی ندارند. در نهایت داده های بدست آمده گردآوری و آنالیز شد.

نتایج بدست آمده نشان داد کیفیت زندگی زوجها بستگی زیادی به مرحله زندگی آنها داشت. به عنوان مثال افرادی که در ابتدای زندگی متاهلی قرار داشتند کیفیت زندگی بسیار متفاوت تری نسبت زوج های قدیمی تر داشتند.

همچنین در این زوج های نابارور، ارتباط چشمگیری بین عقاید شخصی و نحوه ارتباطات با کیفیت زندگی وجود داشت.

این نتایج نشان داد باورهای شخصی و سبک زندگی زوج های نابارور می تواند به آنها در درک مشکل ناباروری و حل کردن بهتر آن کمک کند.


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد