بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر عصاره گیاه مونتیا ویتی بر عملکرد بر عملکرد جنسی

تاثیر عصاره گیاه مونتیا ویتی بر عملکرد بر عملکرد جنسی

مونتیا ویتی گیاهی است که بیشتر به نام جینگر سفید (White Ginger) شناخته می شود. افراد قدیمی ادعا دارند که این گیاه یک گیاه دارویی است و از آن بطور گسترده در طب سنتی در افریقای جنوبی برای درمان اختلالات جنسی استفاده کرده اند.

 اما هنوز شواهد علمی در مورد کارایی درمانی آن اندک است و در این مطالعات معدود نیز نتایج مبهمی بدست آمده است. تا به امروز فقط یک مطالعه در مورد تاثیر عصاره ریشه گیاه مونتیا ویتی بر تحرک اسپرم انسانی انجام شده است.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققانی از افریقای جنوبی انجام شد، تاثیر گیاه مونتیا ویتی بر عملکرد اسپرم انسان مورد ارزیابی قرار گرفت.

این بررسی ها بر روی 60 نمونه اسپرم انجام شد که 28 مورد از آنها مربوط به افراد سالم و 32 مورد مربوط به افراد نابارور بودند.
س
 نمونه های اسپرم این افراد گردآوری شده و به مدت 1 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد در معرض غلظت های مختلفی از عصاره گیاه مونتیا ویتی قرار گرفتند. پارامترهای اسپرم قبل و بعد از درمان با استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد تحرک کلی اسپرم ها و پتانسیل غشای میتوکندری در آنها با افزایش دوز گیاه مونتیا ویتی به شکل قابل توجهی در هر دو گروه بارور و نابارور افزایش می یابد.

همچنین مشخص شد میزان متلاشی شدن DNA اسپرم پس از درمان با گیاه مونتیا ویتی در نمونه افراد نابارور کاهش پیدا کرد در حالی که این قضیه در اسپرم افراد سالم مشاهده نشد.

علاوه بر این گیاه مونتیا ویتی میزان گونه های فعال اکسیژنی در محیط اسپرم را نیز تحت تاثیر قرار داده بود.

سایر پارامترهای اسپرم با تحت درمان قرار گرفتن در این مطالعه تغییر چندانی نداشت.

این نتایج نشان داد ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره گیاه مونتیا ویتی می تواند میزان تحرک،  میزان متلاشی شدن DNA، پتانسیل غشای میتوکندری و گونه های فعال اکسیژنی در محیط اسپرم را تغییر دهد.

این مطالعه در سال 2016 در مجله Int J Fertil Steril به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference


Investigating Effects of Aqueous Root Extract of Mondia Whitei in Human Sperm Functionality

Int J Fertil Steril, Vol 10, Suppl 1, Summer 2016, 49

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد