بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مقایسه تاثیرات بلوبری و ویتامین C بر بدن

با وجود اینکه مشخص شده است بلوبری میوه ای مفید با تاثیرات خاص است اما در مطالعات انسانی تاثیر خواص محافظتی آن و مکانیسمی که از طریق آن این تاثیر گذاشته می شود هنوز کاملا مشخص نیست.

در مطالعه ای که اخیرا توسط دانشمندان کره ای و ژاپنی بطور مشترک انجام شد، پیشنهاد شد که بلوبری از طریق تلفیق فرایندهای آنتی اکسیدانی و اپی ژنتیکی همانند آنچه ویتامین C انجام می دهد بر بدن تاثیر می گذارد.

آنها در این تحقیق بررسی های بر روی تاثیرات مصرف بلوبری یا ویتامین C داشته و آنها را با یکدیگر مقایسه کردند.

در این بررسی 12 زن سالم جوان، ویتامین C با دوز 1 گرم در روز یا آبمیوه بلویری (حاوی 300 میلی گرم پلی فنول با دوز 76 میلی گرم در روز پروانتوسیانیدین) به مدت 2 هفته مصرف کردند.

در هر دو گروه برخی پارامترها که نشان دهنده محافظت کنندگی شیمیایی بلوبری یا ویتامین C بود اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده بخوبی نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی پرماتوژنیکی (anti-premutagenic) بلوبری در انسان مشابه با ویتامین C می باشد.

این مطالعه در تاریخ 22 سپتامبر 2017 در مجله Journal of Cancer Prevention به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Comparison of Blueberry (Vaccinium spp.) and Vitamin C via Antioxidative and Epigenetic Effects in Human

J Cancer Prev. 2017 Sep; 22(3): 174–181

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

اصول استفاده از گیاهان دارویی و مکمل های غذایی برای بیماران دیابتی مشاهده
اصول استفاده از گیاهان دارویی و مکمل های غذایی برای بیماران دیابتی