بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

ارتباط بین قاعدگی و کمبود آهن

شیوع کمبود آهن در میان زنان غیربارداری که در سنین باروری هستند در امریکا به شکل قابل توجهی در حال افزایش است.

غربالگری کمبود آهن در مطالعات بالینی براساس اندازه گیری میزان هموگلوبین انجام می شود. اما هموگلوبین شناساگری است که کمبود آهن را در مراحل پیشرفته آن نشان می دهد و برای شناسایی در مراحل اولیه چندان مفید نیست. بنابراین نیاز است که روش های آزمایشگاهی ارزان قیمتی برای تشخیص کمبود آهن قبل از پیشرفت آن به مرحله کم خونی توسعه پیدا کند.

برای دست یابی به این منظور، در مطالعه ای که اخیرا انجام شد، غربالگری کمبود آهن و خطرات آن در میان زنان غیرکم خون که در سنین باروری هستند ارزیابی شد.

در این مطالعه زنانی انتخاب شدند که در سنین باروری بوده (12 تا 49 سال) و غیرکم خون بودند. این زنان به دو گروه جوان (12-21 سال) و میانسال (22-42 سال) تقسیم شدند.

مطالعات این گروه امریکایی نشان داد که در میان 6216 زن بررسی شده، 494 نفر مبتلا به کمبود آهن هستند (میزان شیوع 8 درصد). در میان زنان جوان تر غیر کم خون، 250 نفر دارای کمبود آهن بودند (میزان شیوع 9 درصد). اما در گروه میانسالان 244 نفر کمبود آهن داشتند (میزان شیوع 7 درصد). براین اساس شیوع کمبود آهن در میان زنان جوان تر بیش از زنان میانسال بود.

بررسی های بیشتر بر روی گروه زنان جوان تر نشان داد که قاعدگی آنها در طول سه سال تنها پارامتری است که به شدت با کمبود آهن در آنها در ارتباط است. هیچ فاکتور خطرناک دیگری برای کمبود آهن آنها را تهدید نمی کرد.

این نتیجه نشان می دهد سالهای اول قاعدگی تنها عامل تهدید کننده زنان جوان برای ابتلا به کمبود آهن و کم خونی است و زنان در این سنین باید اقدامات لازم برای رفع این خطر را انجام دهند.

این مطالعه در تاریخ 9 می 2017 در مجله PLoS One به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Association between menarche and iron deficiency in non-anemic young women

PLoS One. 2017 May 9;12(5):e0177183. doi: 10.1371/journal.pone.0177183. eCollection 2017

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

مروری بر تاثیرات مثبت ویتامین E بر انواع بیماری ها مشاهده
مروری بر تاثیرات مثبت ویتامین E بر انواع بیماری ها