بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کمبود ویتامین D پیری و بیماری های وابسته به سن را بیشتر می کند

فرایند پیری می تواند با سرعت های مختلفی اتفاق بیوفتد اما هنوز عواملی که می توانند بر سرعت فرایند پیری تاثیرگذار باشند بطور کامل شناخته شده نیستند.

در مطالعه ای جالب که اخیرا توسط یک محقق انگلیسی انجام شد این فرضیه مطرح شده است که ویتامین D ممکن است بتواند سرعت فرایند پیری را کنترل کند.

اساس این فرضیه برمبنای مطالعاتی است که بر روی فرآیندهای مختلف سلولی کنترل کننده فرایند پیری انجام شده است.

تحقیقات نشان داده اند که همه فرایندهای سلولی کنترل کننده پیری همچون خودخواری (autophagy)، اختلال در میتوکندری، التهاب، استرس اکسیداتیو، تغییرات اپی ژنتیک، اختلالات DNA، تغییرات در یون کلسیم و سیگنالینگ گونه های اکسیژنی فعال (ROS) می توانند توسط ویتامین D تنظیم شوند.

براساس این فرضیه میزان فعالیت این فرایندها در افرادی که دارای کمبود ویتامین D هستند افزایش پیدا خواهد کرد.

کمبود این ویتامین نه تنها سرعت فرایند پیری را افزایش خواهد داد بلکه می تواند احتمال وقوع بیماری های وابسته به سن همانند بیماری آلزایمر، بیماری پارکینسون، مولتیپل اسکلروزیس (MS) و بیماری قلبی عروقی را نیز افزایش دهد.

در افرادی که دارای سطح نرمال ویتامین D هستند این فرایندهای کنترل کننده سن با سرعت کمتری انجام می شود که این قضیه منجر به کاهش سرعت فرایند پیری و افزایش محافظت در برابر بیماری های وابسته به سن خواهد شد.

این فرضیه جدید در مقاله ای که  در مجله The Journal of Physiology به چاپ رسید ارائه شده است.

بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد