بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

بررسی وضعیت ویتامین ها و ریزمغذی ها پس از معده برداری آستینی

کمبود ریزمغذی ها پس از جراحی کاهش وزن یک موضوع بسیار شایع است، اما اطلاعات بسیار کمی در مورد وضعیت ریزمغذی ها پس از گاسترکتومی آستینی بویژه در بلند مدت وجود دارد.

معده برداری آستینی یا گاسترکتومی آستینی یکی از انواع روش‌های جراحی چاقی محسوب می‌شود که در آن قسمت بزرگی از معده (حدود ۸۵٪) توسط لاپاروسکوپ خارج می ‌گردد و قسمت باقی ‌مانده همانند یک لوله است و حجم کمی دارد، در نتیجه کاهش حجم معده سبب جلوگیری از پرخوری فرد و سبب کاهش وزن وی می‌ گردد.

در مطالعه ای که اخیرا انجام شد، ارزیابی کاملی در مورد وضعیت ریزمغذی ها قبل و 2 تا 5 سال بعد از معده برداری آستینی در بیماران چاقی که مکمل های مولتی ویتامین/مواد معدنی مصرف کرده بودند توسط محققان اسپانیایی انجام شد.

176 بیمار با میانگین سنی 3/49 سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. 51 نفر از آنها تا 5 سال تحت پیگیری قرار داشتند. بر روی تمام افراد بررسی هایی در مورد تن سنجی آنها، مصرف کردن مکمل ها، و وضعیت ریزمغذی ها انجام شد.

نتایج اولیه بررسی ها نشان داد مقدار اولیه ریزمغذی هایی همچون 25-هیدروکسی ویتامین D (73 درصد)، فولیک اسید (5/16 درصد)، کوبالامین (9/6 درصد)، پیریدوکسین (12 درصد)، تیامین (4/3 درصد) و مس (5/0 درصد) در این افراد کمتر از سطح نرمال است. همچنین 23 درصد کم خونی در افراد مشاهده شد.

در 49 درصد افراد حداقل کمبود یک ریزمغذی در زمان 2 سال پس از جراحی وجود داشت. کمبود ویتامین D پس از 2 و 5 سال پس از جراحی همچنان در بیش از 30 درصد افراد وجود داشت.

تعداد افرادی که کمبود فولیک اسید و ویتامین های B6، B12 و B1 را داشتند پس از 2 سال تا زمان 5 سال بعد از جراحی بطور قابل توجهی کاهش یافت.

کمبود مس در حدفاصل بین 1 تا 2 سال پس از جراحی افزایش یافته و در زمان 5 سال پس از جراحی نیز همچنان باقی مانده بود.

همچنین طبق بررسی ها تعداد افرادی که مکمل های ویتامین مصرف می کردند از 8/94 درصد در یک سال پس از جراحی به 81 درصد در سال دوم پس از جراحی و به 53 درصد در سال پنجم جراحی کاهش پیدا کرد.

در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد، کمبود ویتامین D شایع ترین کمبود ریزمغذی در بلند مدت، پس از جراحی کاهش وزن معده برداری آستینی است. همچنین حدود نیمی از بیماران تا مدت زمان نسبتا بلندمدتی پس از عمل جراحی با وجود مصرف مکمل های ویتامین دارای برخی کمبود ریزمغذی ها بودند.

براساس نتایج این مطالعه پیگیری وضعیت ریزمغذی ها در افرادی که جراحی کاهش وزن بویژه معده برداری آستینی انجام می دهند تا زمان های بلند مدتی نیز باید به دقت انجام شود.

نتایج این مطالعه در مجله Obesity Surgery به چاپ رسید.


مکمل شناسی را هر روز دنبال کنید

 کپی، فقط در صورت درج نام و لینک مکمل شناسی، مجاز است
 
*توصیه مهم مکمل شناسی در مورد 
خرید و مصرف مولتی ویتامین ها و سایر مکمل های غذایی:
1-مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست
و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.
2-به موازات این مطلب، ممکن است مطالعات دیگر، 
نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. 
لذااین مطالب نمی تواند دلیلی بر توصیه ومصرف خودسرانه 
مکمل های غذایی باشد و نباید جایگزین توصیه پزشک شود.
3- بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه است.
______________________________
بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد