بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

با مصرف ویتامین D از آفتاب سوختگی پیشگیری کنید

قرمزی، درد و تورم پوست ناشی از تماس بیش از حد با نور خورشید یک مشکل مرسوم است که اکثر افراد با آن روبرو هستند.


آفتاب سوختگی به وسیله اشعه UV از نور خورشید ایجاد می شود که بیشتر به UVA و UVB جداسازی می شود. UVA  شامل 95 درصد  از نور  خورشید است که با  طول موج های  320-400 نانومتر می تواند به درم نفوذ کند، در حالی که  UVB 5 درصد از  نور خورشید است با طول موج های بین 280-320، به درم نمی رسد، اما با انرژی بالاتر آسیب بیشتری به ساختار اپیدرمی از جملهDNA  ی کراتینوسیت ها وارد می کند.


 هر دو اشعه به ایجاد اریتم که همراه با آفتاب سوختگی است، کمک می کند، اما UVB به عنوان فعال کننده اصلی واکنش التهابی  از طریق انتشار سیتوکین ها، و اکسیداسیون های واکنش پذیر تلقی می شود.


 قرار گرفتن در معرض ازدیاد UVB و UVA، علت اصلی سرطان پوست و فرسودگی است.


ویتامین D از طریق متابولیت فعال آن دارای فواید ضد التهابی است و ممکن است از ایجاد تومور ناشی از UVR محافظت کند.


در مطالعه ای که اخیرا توسط یک محقق امریکایی انجام شد،  پتانسیل دوزهای دارویی ویتامین D برای جلوگیری از پاسخ التهابی به UVR بررسی شد.


 در این مطالعه افراد یک ساعت پس از قرار گرفتن در معرض UVR، یک دارونما یا یک سوم از دوز ویتامین D3 مصرف کردند.  سپس  درجه اریتم تعیین شد و  بیوپسی پوست در زمان های مختلف تا یک هفته پس از UVR به منظور بررسی ظاهر بافت شناسی و ارائه RNA برای تجزیه و تحلیل میکروارگانیسم به دست آمد.


 نتایج بدست آمده نشان داد ویتامین D می تواند در مهار التهاب و تشکیل تومور پوستی کمک کند. همچنین بیشترین تاثیر در حالتی مشاهده شده که سطح 25-هیدروکسی ویتامین D در بالاترین سطح بود.


گرچه این مطالعه بر توانایی دوزهای دارویی ویتامین D در مهار التهاب ناشی از UVR متمرکز بود ممکن است پتانسیل ویتامین D را برای سرکوب تومور نیز نشان دهد، اما تجویز ویتامین D  برای مدت طولانی توصیه نمی شود.


نتایج این مطالعه در ماه اکتبر 2017 در مجله Journal of Investigative Dermatology به چاپ رسیده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Vitamin D Prevents Sunburn: Tips for the Summer?
Journal of Investigative Dermatology, Volume 137, Issue 10, October 2017, Pages 2045-2047

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد