بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

تاثیر روغن ماهی و مولتی ویتامین در سلامت قلب

روغن ماهی و مکمل های مولتی ویتامین ها دو مورد از مکمل های غذایی هستند که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

استفاده از روغن ماهی می تواند باعث کاهش عوامل خطرات قلبی عروقی و  کاهش زوال شناختی شود، در نتیجه، می تواند فوایدی برای سلامت قلب و مغز را فراهم آورد.

مولتی ویتامین ها نیز ممکن است اثر مستقیم بر عملکرد مغز داشته باشند.

در مطالعه ای که در سال 2015 توسط محققان استرالیایی انجام شد، اثرات روغن ماهی با و بدون افزودن مولتی ویتامین بر عملکرد شناختی و قلب و عروق بررسی شده است.

در  این تحقیق160 فرد بزرگسال سالم، 50-70 ساله، به طور تصادفی 3 گرم روغن ماهی (حاوی 240 میلی گرم ایکوساپنتاانونیک اسید(EPA)  بعلاوه 240 میلی گرم اسید داکوساهگزانوئیک اسید (DHA)) به همراه یک مولتی ویتامین، 6 گرم روغن ماهی (حاوی 480 میلی گرم ایکوساپنتاانونیک اسید بعلاوه 480 میلی گرم اسید داکوساهگزانوئیک اسید) همراه با یک مولتی ویتامین  یا 6 گرم روغن ماهی بدون مولتی ویتامین و یا یک دارونما مصرف کردند.

عملکرد شناختی، فشار خون  بازویی و فشار خون آئورت (مرکزی) در ابتدای مطالعه، 6 هفته و 16 هفته پس از شروع اندازه گیری شد.

نتایج بدست آمده نشان داد  افزایش مطلق در میزان گلبول قرمز امگا-3 / 6 با بهبود حافظه کاری فضایی همراه بوده است.

 همچنین گروهی که 6 گرم روغن ماهی بدون مولتی ویتامین دریافت می کردند کاهش قابل توجهی در فشار پالس آئورت و تقویت فشار  آئورت نشان دادند. این دو پارامتر در اندازه گیری فشار خون آئورت و سختی آئورت بسیار مهم هستند.

در مجموع، نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد روغن ماهی  موجب کاهش فشار پالس آئورت می شود. اما کاهش فشار خون آئورت در این مطالعه با بهبود مستمر در شناخت همراه نبود.


نتایج این مطالعه در مجله Journal of the American College of Nutrition به چاپ رسیده است.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

The effects of long-chain omega-3 fish oils and multivitamins on cognitive and cardiovascular function: a randomized, controlled clinical trial.


Journal of the American College of Nutrition, Published online: 07 Jan 2015, Volume 34, 2015 - Issue 1, Pages 21-31

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد