بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

کاربرد سیترات آهن در درمان نارسایی کلیه

نارسایی قلبی و کم خونی ناشی از کمبود آهن شایع ترین اختلالاتی هستند که بصورت همزمان در بیماران مزمن کلیوی مشاهده می شوند.

التهابات ناشی از بیماری مزمن کلیوی و نارسایی قلبی می تواند درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن را پیچیده تر کند چرا که در این حالت میزان هپسیدین افزایش می یابد. افزایش هپسیدین باعث می شود پاسخ موثر به بسیاری از محصولات خوراکی آهن با اختلال روبرو شود.

در مقابل، تحقیقات جدید نشان می دهند که سیترات آهن خوراکی می تواند بخوبی نشانگرهای کم خونی ناشی از کمبود آهن را در بیماران مزمن کلیوی بهبود بخشد.

در مطالعه ای که در این راستا توسط محققان امریکایی انجام شد، ایمنی و کارایی مکمل های سیترات آهن خوراکی در درمان کم خونی بیماران مزمن کلیوی مبتلا یا غیرمبتلا به نارسایی قلبی ارزیابی شد.

این مطالعه بر روی 372 نفر انجام شد که 81 نفر از آنها دچار نارسایی قلبی بودند.

نتایج تحقیقات این گروه نشان داد مکمل های سیترات آهن خوراکی توانست بخوبی نشانگرهای کم خونی از جمله سطح هموگلوبین و پارامترهای آهن را افزایش و سطح فسفات سرم را کاهش دهد. این تاثیرات در هر دو گروه مبتلا و غیرمبتلا به نارسایی قلبی مشاهده شد و تفاوت چندانی بین دو گروه وجود نداشت.


همچنین هیچگونه عوارض جانبی ناشی از مصرف سیترات آهن در هر دو گروه مبتلا و غیرمبتلا به نارسایی قلبی مشاهده نشد.

این مطالعه در ماه آگوست 2017 در مجله Journal of Cardiac Failure به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

Safety and Efficacy of Ferric Citrate in Patients with Nondialysis-Dependent Chronic Kidney Disease and Iron Deficiency Anemia: Post Hoc Analysis in Patients with or Without Heart Failure


Journal of Cardiac Failure, Volume 23, Issue 8, Supplement, August 2017, Pages S64-S65

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد