بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

هرزه خواری موجب کم خونی در کودکان می شود

هرزه خواری موجب کم خونی در کودکان می شود

در مطالعه ای که به تازگی توسط محققان ایرانی انجام شد، شیوع هرزه خواری و ارتباط آن با کمبود آهن در میان کودکان زنجانی مورد بررسی قرار گرفت.

در این تحقیق بررسی هایی بر روی872 کودک انجام شد. همچنین کودکانی با سن و جنسیت مشابه که دچار هرزه خواری نبودند به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. کم خونی ناشی از کمبود آهن در هر دو گروه ارزیابی شد.

نتایج نشان داد که در بین کودکان بررسی شده 57 نفر (6/7 درصد) مبتلا به هرزه خواری بودند.

مهمتر از این، بررسی های وضعیت آهن در این کودکان نشان داد که کم خونی ناشی از کمبود آهن در کودکان مبتلا به هرزه خواری شایع تر از کودکان سالم بود. اما سطح آهن و ظرفیت آهن پیوندی کل در بین دو گروه تفاوت چشمگیری نداشت.

با توجه به این داده های متناقض هنوز نمی توان با قطعیت گفت که هرزه خواری منجر به کمبود آهن در کودکان می شود.

این مطالعه در ماه آگوست 2017 در مجله East Mediterr Health J به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

The relation between pica and iron deficiency in children in Zanjan, Islamic Republic of Iran: a case-control study.

East Mediterr Health J. 2017 Aug 20;23(6):404-407

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


بسته های ویژه خبری :

محصولات مرتبط

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد