بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

مصرف مقدار زیاد ویتامین B6 منجر به کاهش عملکرد آن می شود

ویتامین B6 یک ویتامین محلول در آب است که همانند یک کوآنزیم در بسیاری از فرایندهای متابولیسمی که آمینواسیدها، کربوهیدارتها و چربی ها در آن شرکت دارند، نقش خود را ایفا می کند.

از سال 2014 به این سو، بیش از 50 مورد درد عضلانی حسی ناشی از مصرف ویتامین B6 گزارش شده است. اما تا به امروز مکانیسم این نوع از سمیت هنوز مبهم بوده است و اینکه چه نوع از ویتامین های B6 در این نوع از سمیت مشارکت دارند هنوز ناشناخته بوده است.

در مطالعه ای که اخیرا توسط محققان هلندی انجام شد، سمیت عصبی فرم های مختلفی از ویتامین B6 بر روی سلول های SHSY5Y و CaCo-2 آزمایش شد.

این سلول ها به مدت 24 ساعت در معرض پیریدوکسین، پیریدوکسامین، پیریدوکسال، پیریدوکسال-5-فسفات یا پیریدوکسامین-5-فسفات قرار گرفتند. پس از 24 ساعت پایداری یا زیست پذیری این سلول ها با استفاده از روش MTT ارزیابی شد.

نتایج نشان داد که پیریدوکسین منجر به مرگ سلول های  SHSY5Y از طریق مکانیسمی که به غلظت این ویتامین وابسته است، شد. اما سایر ویتامین ها تاثیری بر زیست پذیری سلول ها داشتند.

این مشاهده پیشنهاد می دهد که نوروپاتی مشاهده شده پس از مصرف دوزهای بالای مکمل های ویتامین B6 به دلیل پیریدوکسین می باشد. این یعنی اینکه فرم پیریدوکسین غیرفعال بطور رقابتی از فعالیت پیریدوکسال-5-فسفات فعال پیشگیری می کند. در نتیجه علائم ناشی از مصرف مکمل های ویتامین B6 با دوز بالا مشابه با علائم ناشی از کمبود ویتامین B6 خواهد بود.

نتایج این مطالعه جالب در ماه اکتبر 2017 در مجله Toxicology in Vitro به چاپ رسید.

منابع و رفرنس های مکمل شناسی برای این خبر:

Source & Reference

The vitamin B6 paradox: Supplementation with high concentrations of pyridoxine leads to decreased vitamin B6 function

Toxicology in Vitro, Volume 44, October 2017, Pages 206–212

..

تهیه شده در گروه ترجمه و تحریریه سایت مکمل شناسی/منصور


توصیه مهم مکمل شناسی در مورد خرید و مصرف ویتامین ها:

مکمل شناسی، یک داروخانه اینترنتی نیست و فعالیتی در زمینه  خرید و فروش مکمل ها ندارد.


به موازات نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات، ممکن است مطالعات دیگری وجود داشته باشد که نتایجی مغایر و عکس نتایج بالا را  نشان دهد. لذا این مطالب بهیچ وجه نمی تواند دلیلی بر توصیه مصرف خودسرانه مکمل های غذایی برای بیماران داشته باشد و بهمین دلیل هیچ متن اینترنتی نباید جایگزین توصیه پزشک لحاظ شود.

ضمن اینکه توجه داشته باشید بهترین محل برای تهیه مکمل های غذایی، داروخانه ها هستند.


______________________________


بسته های ویژه خبری :

پیشنهاد خواندنی

خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد مشاهده
خار گل گیاهی برای حفاظت از کبد